Bezorgers Culemborgse Courant staan in de Kou!

16-07-2017, 18:11 | Lezersnieuws | Wendy Bijl

Door het onverwachtse faillissement van Excellent Verspreidingen zijn veel (voornamelijk minderjarige) bezorgers van de Culemborgse Courant gedupeerd. Velen van hen hebben nog honderden euro's tegoed, de kans dat ze daar ooit nog iets van terugzien is volgens de curator miniem. Van het UWV hoeven ze ook niets te verwachten, want er is kennelijk geen officieel dienstverband. BDU Media geeft helaas ook niet thuis bij het schadeloosstellen van haar bezorgers, dat zijn zij niet verplicht. Helaas, een beetje compassie en verantwoordelijkheidsgevoel voor haar jonge bezorgers zou meer op zijn plaats zijn geweest. Hopelijk kan de Gemeente Culemborg iets betekenen voor haar bezorgers, zij hebben immers ook groot belang bij de goede bezorging van haar gemeenteberichten en dit geldt ook voor alle adverteerders.

De bezorging van de krant is inmiddels weer overgenomen door ReliGroep, waar de bezorging voorheen ook in goede handen was. Wat de reden van BDU Media is geweest om van ReliGroep over te stappen naar Excellent verspreiding is onduidelijk.

Hierbij een oproep, laat de bezorgers niet in de kou staan en zorg dat zij gewoon hun geld krijgen waar ze hard voor gewerkt hebben!