• Via Google Maps

Schoolgebouw Rosa Manusstraat naar AKM-REALES

CULEMBORG Het college van B&W gunt het voormalige schoolgebouw inclusief gymzaal aan het Rosa Manusstraat aan AKM-REALES uit Barendrecht. Dat is de uitkomst van de verkoopprocedure. AKM-REALES gaat er maximaal 16 woningen bouwen, met als bijzonderheid dat alle nieuw te bouwen woningen zogenaamde Nul op de Meter-woningen zijn.

De koop wordt uiterlijk op 1 september 2017 gesloten. Voordat er daadwerkelijk gestart kan worden met de bouw, moet eerst de bestemming van de locatie gewijzigd worden (van maatschappelijk naar wonen) en moet er een

omgevingsvergunning zijn. De ontwikkelaar gaat een ontwerpplan maken, dat moet uiterlijk op 1 december 2017 klaar zijn.

AKM-REALES heeft in Culemborg ook de appartementen aan de Willemslaan ontwikkeld. Het gebouw aan de Rosa Manusstraat is sinds schooljaar 2016/2017 niet meer in gebruik als schoolgebouw.