• Gemeente Culemborg

Culemborg Cultuurstad

Als stad mogen we ontzettend trots zijn op het rijke cultuuraanbod; elke week valt er wat te kiezen! Ondanks het feit dat een meerderheid in de gemeenteraad een aantal jaren geleden ervoor heeft gekozen om hierop te bezuinigen. Meest in het oog springend was misschien wel het verkleinen van de bijdrage aan theater De Fransche School en het Elisabeth Weeshuismuseum.

Gelukkig was de maatregel ook gekoppeld aan kansen. Gericht op vernieuwing van culturele activiteiten in Culemborg, betere afstemming over wat wanneer plaatsvindt, meer ruimte voor initiatieven zelf en -niet onbelangrijk- een kans om bewoners en organisaties bij elkaar te brengen. Nadat deze richting was ingeslagen, volgde een serie stadsgesprekken. Uiteindelijke doel: een Cultuurvisie waarmee Culemborg vooruit kon. Eén van de concrete opbrengsten was de keuze voor een onafhankelijk Cultuurfonds. Hoe gaat het nu?

Het theater heeft een grote verandering doorgemaakt. Het bestaat nog, en weet met vele vrijwilligers een brede programmering neer te zetten. Voor de binnenstad is het museum een belangrijke publiekstrekker. Beide hebben nieuwe financieringsbronnen weten aan te spreken. Het Cultuurfonds maakt diverse aanvragen mogelijk en heeft een actieve opdracht om samenwerking te stimuleren. Zo draagt het bij aan nieuwe en andere verbindingen.

Kan het nog beter? Ja! Er zijn mogelijkheden om een grotere groep kinderen en jongeren te laten kennismaken met kunst en cultuur. Bijvoorbeeld via schoolprojecten en door hen zelf te laten programmeren. Tal van maatschappelijke thema's lenen zich uitstekend voor -contact met- deze sector.

Culemborg is Cultuurstad en dat verdient meer aandacht. Als gemeenteraadslid namens GroenLinks wil ik kijken naar de randvoorwaarden hóe dit te bereiken. Een duidelijke richting voor de politiek vanuit aanbieders, ondernemers en bewoners kan helpen. Culemborg Cultuurstad maken we immers met z'n allen. Heeft u ideeën? Ik hoor ze graag via: timdekroon@outlook.com.

Tim de Kroon

Raadslid GroenLinks Culemborg