• Gemeente Culemborg

Culemborgs grootste uitdaging

Van de vele raadsbesluiten in de laatste decennia is het besluit 'Culemborg wordt energieneutraal in 2040' misschien wel het meest ingrijpend. Dit besluit raakt alle inwoners en bedrijven in het dagelijks leven. Maar Culemborg kan het!

Duurzaamheidsagenda

Net voor het herfstreces stelde de raad de Duurzaamheidsagenda vast, met meetbare doelen en goed zicht op wat die doelen gaan inhouden. Mede door D66, was in februari een 'Klimaattop' georganiseerd voor alle geïnteresseerde inwoners uit de stad, aangevuld met andere experts. De belangrijkste oogst van de bijeenkomst: het gevoel van urgentie want "Klimaatverandering is een feit en we moeten in actie komen en niet blijven bakkeleien over nut en noodzaak".

Door verschillende deelnemers van de "Klimaattop" is er vervolgens een Rekengroep gevormd. Zij rekenden verschillende scenario's door. Het meest voor de hand liggende hybride scenario spreekt onder andere over 12 windmolens en 28 ha zonne-weides. Energieneutraal kunnen worden betekent ook, dat je vormen van energieopwekking gaat zien in ons landschap. Dat vraagt om zorgvuldigheid, ons open buitengebied is van waarde!

Culemborg proeftuin

De gemeente heeft (met een motie van D66) extra budget vrijgemaakt voor duurzame initiatieven van inwoners. In de Duurzaamheidsagenda staan al 22 projecten die mee doen. Ook het fonds voor duurzaamheidsleningen, waarmee bijvoorbeeld zonnepanelen kunnen worden voorgefinancierd, loopt goed. Verder hoopt D66 op landelijke innovaties, wellicht hebben we straks de eerste pomp voor auto's op waterstof!

Culemborgers profiteren

De kunst is, om de voordelen van de energieomslag zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan alle inwoners van Culemborg. Daarom is D66 trots op Coöperatie Vrijstad Energie. Een coöperatie van betrokken Culemborgers, die met alle inwoners werkt aan duurzame ideeën en lokale energie-opwekking en -besparing. Want lokaal opgewekt geeft meer autonomie en de kans om lokaal de baten te delen. Daar profiteert iedereen van in Culemborg.

Rinske van Noortwijk

D66 Culemborg

noortwijk@greenwish.nl