• Culemborgse Courant

Fijne Feestdagen!

Als griffier van de gemeente Culemborg wil ik u allen graag, mede namens de gemeenteraad, fijne feestdagen wensen! Ik hoop dat u het jaar feestelijk, in samenzijn en goede gezondheid kunt afsluiten in onze mooie gemeente.

Echter op woensdag 21 maart 2018 sluit de gemeenteraad pas haar bestuurlijke jaar af. U wordt op die dag gevraagd om een nieuw lokaal bestuur te kiezen. Een belangrijk moment voor u als inwoner om u uit te spreken over de koers van de stad. Hoewel we er altijd naar streven zaken in gezamenlijkheid en harmonie te realiseren valt er wel degelijk iets te kiezen.

Wellicht als u in januari nadenkt over uw goede voornemens kunt u deze in de weken erna eens proberen te koppelen aan een politieke partij. We proberen u in de komende maanden zo goed mogelijk te informeren over de standpunten van de verschillende partijen. Om die reden verdwijnt bijvoorbeeld tijdelijk deze column en maakt deze plaats voor stellingen waar de politieke partijen op reageren. Medio februari komt een digitale stemwijzer beschikbaar (www.culemborgkiest.nl) en in de maand maart kunt u één van de verkiezingsdebatten bijwonen. Meer informatie over deze initiatieven en bijeenkomsten volgt o.a. via deze krant.

Ter afsluiting wil ik graag mijn zakelijke goede voornemen voor 2018 met u delen. Dat is het blijven verbeteren van de communicatie en participatie tussen de gemeenteraad en de stad. Waardoor u als inwoner niet alleen in de periode van de verkiezingen aan het roer staat maar gedurende de komende 4 jaar ook de koers kan blijven beïnvloeden.

Met dienstbare groet,

Ramon van Belzen

Raadsgriffier van de gemeente Culemborg.