Gelijke kansen voor een sterke stad

Niet elk kind in Culemborg krijgt dezelfde kansen. Ook in Culemborg bepaalt je afkomst nog voor een groot deel je toekomst. Die kansen worden beïnvloed door het inkomen van je ouders, hoe Hollands je achternaam klinkt, je postcode en de God waarin je gelooft. Dat onrecht wil de PvdA bestrijden. Want daar worden we samen sterker van.

Dat doen we door meer geld te investeren om armoede in gezinnen te bestrijden. Wachtlijsten voor schuldhulpverlening worden weggewerkt. We zorgen dat kinderen en jongeren hulp kunnen krijgen dichtbij. Bijvoorbeeld via een praktijkondersteuner bij de huisarts speciaal voor jonge mensen. Of omdat er hulp beschikbaar is op school. In Culemborg maken we het waar: it takes a village - of, in ons geval 'a city' natuurlijk - to raise a child.

Gelijke kansen is in het voordeel van ons allemaal. Succesvolle mensen maken samen een sterke stad. Belangrijk is het voorkomen en het vroegtijdig signaleren van problemen. Daar ligt een grote verantwoordelijkheid van het jongeren- en welzijnswerk. Wij willen beter zicht op wat het jongeren- en welzijnswerk bijdraagt. De PvdA gelooft erin dat juist het jongeren- en welzijnswerk de positieve rolmodellen in gemeenschappen in hun kracht moeten zetten.

In de gemeenteraad is ons voorstel aangenomen dat jongeren- en welzijnsorganisaties daar het gesprek over moeten aangaan over hoe ze dat aanpakken. Niet alleen met de politiek, maar juist met iedereen die zich sterk maakt voor gelijke kansen: het onderwijs, ouders en natuurlijk ook jongeren zelf. Om te laten zien wat goed gaat en wat beter kan.

Heeft u ideeën over wat goed gaat en wat beter kan, om de kansen van kinderen en jongeren in Culemborg te verbeteren? Wij gaan graag met u in gesprek! Stuurt u een e-mail naar marinka.mulder@gmail.com en we maken een afspraak.

Vooruitgang voor iedereen. Daar gaat de PvdA Culemborg voor.

Yassin Dagdag

Steunfractielid PvdA Culemborg

Marinka Mulder

Fractievoorzitter PvdA Culemborg