• Rudi Oortwijn

Grenzen dicht? Ogen open!

Er komen meer Syriërs, Marokkanen en Ghanezen (ik noem maar een paar landen) naar Europa dan er Europeanen daar naar toe verhuizen.

Daar zijn redenen voor. Zo zijn Europese landen stukken rijker, ze hebben minder corruptie en je bent er vrijer in je doen en laten.

Daar zijn allerlei redenen voor, maar daar ga ik het nu niet over hebben.

Er is namelijk nog een reden die steeds belangrijker wordt.

Klimaatverandering.

U herinnert zich de opstanden in Noord-Afrikaanse landen van vijf jaar geleden nog wel.

Mensen eisten meer vrijheid, maar waren vooral kwaad over het snel duurder wordende voedsel.

Dat kwam door slechtere oogsten ten gevolge van watertekort. Door droogte ten gevolge van klimaatverandering.

Dit speelt ook in het Midden-Oosten.

Wanneer het in die gebieden steeds droger wordt, en eigenlijk onleefbaar wordt, dan weet je waar dat toe kan leiden.

Een massale vluchtelingenstroom.

Dus grenzen dicht?

We kunnen er beter voor zorgen dat het verschil tussen arm en rijk in de wereld kleiner wordt.

We kunnen beter snel stoppen met het verbranden van olie, kolen en gas.

Rudie Oortwijn

Ogen open!

We kunnen beter zo snel mogelijk alle energie halen uit zon, wind en andere duurzame bronnen.

Goed tegen de zeespiegelstijging wat ook voor ons land een bedreiging is.

Goed voor onze werkgelegenheid en welvaart, ook in Culemborg.

Goed om onafhankelijk te zijn van andere landen, wat de energievoorziening betreft.

Goed voor de leefbaarheid in de landen rondom Europa.

Hoeven die mensen niet op de vlucht.

Rudi Oortwijn

GroenLinks

rudioortwijn@gmail.com

culemborg.groenlinks.nl