• Gemeente Culemborg

Inwoners niet betrokken bij rapport Energieneutraal

In december 2016 las raadslid Peter Bos in de gemeenteraad een gezamenlijke verklaring van alle fracties voor: ,,De raad wil begin 2017 samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen de route naar een klimaatneutrale gemeente vaststellen en verzoekt het college waar nodig dit mogelijk te maken."

Op 2 oktober werd het eindrapport van de werkgroep Culemborg Energieneutraal gepresenteerd. In werkelijkheid was dit rapport niet van de werkgroep, maar van Vrijstad Energie. Dit lokale energiebedrijf, dat door de gemeente gesubsidieerd wordt, had de werkgroep opgericht, domineerde alle vergaderingen, weigerde andere bedrijven toe te laten tot de vergaderingen en vergaderde op tijden dat u, normale Culemborger, er niet bij aanwezig kon zijn. Kortom: dit rapport was niet afkomstig van gewone Culemborgers, die alle mogelijkheden onderzocht hadden, maar van een bedrijf dat alleen zijn eigen producten aanbood.

CulemborgCentraal vindt dit geen goede ontwikkeling. Ten eerste omdat er op het gebied van duurzame en schone energie meer mogelijk is dan Vrijstad Energie aanbiedt. Maar ook omdat wij als gemeente niet afhankelijk moeten willen zijn van één bedrijf. Wat dat betreft is het college van burgemeester en wethouders het met ons eens, want een motie van ons om een gemeentelijk zonnepanelenproject op te zetten, werd door GroenLinks-wethouder Reus afgeraden omdat de gemeente zich dan afhankelijk zou maken van één bedrijf.

CulemborgCentraal had liever gezien dat méér betrokken Culemborgers en Culemborgse bedrijven, maatschappelijke instellingen en experts (zoals aannemers, maar ook Kleurrijk Wonen) en landelijke energieleveranciers (waar veel expertise aanwezig is) meegeschreven hadden aan een echt onafhankelijk en objectief rapport - want dat was uiteindelijk wat de gemeenteraad dacht dat ze van de werkgroep zou krijgen.

Had u mee willen praten in de werkgroep? Wilt u alsnog meepraten? Mail ons!

Machid el Boustati - CulemborgCentraal

machidb@hotmail.com

06 - 42 02 68 62