• Gemeente Culemborg

Nadenken over 720 jaar Culemborg

Op Sint-Nicolaasdag 1318 werd Culemborg een echte stad en kreeg stadsrechten. Bijna 700 jaar later staat het stadsbestuur opnieuw ter discussie. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het Krachtig Culemborg onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd. Na het maken van een sterkte zwakte analyse is het de bedoeling dat de (nieuw gekozen) gemeenteraad samen met inwoners een nieuwe koers kiest. Opnieuw gaat bepalen hoe zelfstandig Culemborg kan blijven en hoe en met welke buurgemeenten wordt samengewerkt.

Dat klinkt mooi, maar er is mijns inziens al lang geen sprake meer van vrijblijvende meningsvorming. Om te beginnen omdat er de afgelopen jaren veel zorg- en ondersteuningstaken overgedragen werden richting gemeente. Kleinere gemeenten werden daarbij vaak gedwongen om die nieuwe taken deels regionaal uit te gaan voeren. Met als nadeel dat daardoor de afstand tot inwoners groter dreigt te worden. Dat geldt soms voor de reisafstand, maar zeker voor uw inspraakmogelijkheden. Ook de door u gekozen raadsleden klagen vaak over hoe weinig invloed zij nog kunnen uitoefenen op regionaal te nemen besluiten. De SP wil echter juist dat er beter geluisterd wordt naar wat bij inwoners leeft. De manier waarop er nu in de Betuwe regionaal wordt samengewerkt via het college en beleidsmedewerkers belemmert dat. Te vaak krijg je dan te horen "dat de meeste andere gemeentes anders hebben besloten". Je kunt je dan ook afvragen of Culemborg wel zo veel gemeen heeft met zijn - vooral uit dorpen bestaande - Betuwse buren of met Tiel als centrumgemeente. Ik denk dat het vooral de provincie Gelderland is die wil dat alle gemeenten in de Betuwe zo samenwerken. Veel inwoners van onze stad zijn daarentegen meer georiënteerd op Utrecht.

De SP wil, nog steeds, dat inwoners het laatste woord hebben over de te bepalen toekomstige koers. Een goede en echt democratisch manier om dat mogelijk te maken is het houden van een referendum. Momenteel is dat niet mogelijk omdat Culemborg daarvoor niet de benodigde verordening heeft. De SP gaat opnieuw een voorstel indienen om het houden van een raadplegend referendum mogelijk te maken.

Thijs Heemskerk, SP Culemborg

Tj.heemskerk@telfort.nl