• Gemeente Culemborg

Omdat u in Culemborg woont en niet in Den Haag

Culemborg van Nu is dé nieuwe, lokale politieke partij van onze mooie stad. Waarom nóg een politieke partij zult u zich wellicht afvragen. Ook wij hebben onszelf deze vraag gesteld want is er wel behoefte in Culemborg aan nog een partij, én wat gaan wij Culemborg dan bieden?

Sinds 10 jaar ben ik raadslid en heb me altijd met volle overtuiging voor de Culemborgse samenleving ingezet. Links of rechts was niet mijn beweegreden maar het verbinden van partijen en mensen in Culemborg. De belangrijkste doelstelling van een landelijke politieke partij is: het verkrijgen of vergroten van de macht in politiek Den Haag. Doelstelling van Culemborg van Nu is: de belangen van de gemeente en haar inwoners behartigen door op politiek onafhankelijke basis vertegenwoordigd te zijn in de gemeenteraad.

Wij zijn niet verbonden aan een landelijke partij, en hebben daarom alle vrijheid in het samenstellen van een evenwichtig en sterk politiek programma, waarbij we de inwoners van de gemeente zo veel mogelijk betrekken. Er zijn geen politieke dogma's die ons uit landelijk partijbelang worden opgedrongen. Voor Culemborg van Nu is de gemeente de eerste overheid want daar worden beslissingen genomen die u direct in uw leefomgeving of portemonnee raken.

Culemborg van Nu bestaat uit betrokken mensen die lid zijn van lokale verenigingen, actief zijn als vrijwilliger en goed weten wat er leeft in onze stad. Net als u hebben zij hierover een mening. Zij willen graag als uw spreekbuis dienen om Culemborgse knelpunten op te lossen. De Culemborgers Van Nu gaan actief met u gesprek. Uw mening staat te allen tijde voorop.

Waar mogelijk prefereren wij een ietwat 'a-politieke' maar vooral een pragmatische benadering. "Zeg wat je doet, en doen wat je zegt." Culemborg van Nu vertegenwoordigt niet alleen maar de mening van een bepaalde klasse of ideologische groep, zoals het geval is bij landelijke partijen, maar verbindt juist de gehele gemeenschap. Dit is goed te zien aan de mensen binnen onze eigen partij, ze hebben zowel een linkse als rechtse achtergrond, zijn jong en oud, hoger en lager opgeleid. Juist dáár zit onze kracht!

Daarom Culemborg van Nu, want u woont niet in Den Haag.

Monica Wichgers

Culemborg van Nu

M: mwichgers@culemborgvannu.nl

W: www.culemborgvannu.nl

U vindt ons ook op facebook, twitter en instagram