• Gemeente Culemborg

Ons hart zit nu eenmaal links

Afgelopen woensdag ging in Culemborg 84 procent van de kiezers daadwerkelijk stemmen. Dat is uiteraard iets goed nieuws voor iedereen die, net als ik, gelooft in onze democratische waarden en kiesstelsel. OK, ik hoopte 15 maart op winst voor de SP en het is jammer als dat net niet lukt.

Een andere teleurstelling is dat er in Culemborg rechtser werd gestemd. De winst van Groen Links (en D66) kon het dramatische verlies van de PvdA niet goedmaken. De vraag is echter of de meerderheid van de kiezers hiermee aangeeft dat er door moet worden gegaan met het beleid van Rutte & co. Willen zij werkelijk minder sociale zekerheid en een zich steeds verder terugtrekkende overheid? Ik denk eerder dat ze hun geloof in een overheid die echt voor hen opkomt kwijt zijn geraakt. Dat is best begrijpelijk gezien de boodschap van dit en vorige kabinetten bij de afbraak van de verzorgingstaat: ,,De overheid kan niet alles oplossen, dat is te duur. De zorg voor kwetsbaren, het klimaat, werkgelegenheid en de discriminatie; laat dat maar liever over aan de markt of mantelzorg."

Met die manier van denken is de SP het uiteraard niet eens en dat vraagt ook in Culemborg om een duidelijk tegengeluid. We moeten weer meer laten zien dat we willen leven in een stad waarin we onderling solidair zijn en geven om onze leefomgeving. Daar hoort bij dat inwoners er op kunnen vertrouwen dat maatschappelijke problemen door of samen met de gemeente worden opgelost. Die gemeente behoort op te komen voor het gemeenschappelijke belang. Dat kan niet als uit wordt gegaan van eerdergenoemde rechtse ideeën. Dat speelt onder meer als de gemeente te gemakkelijk taken en verantwoordelijkheden over wil dragen. Neem bijvoorbeeld de erfpacht van de Redichemse Waard, die dit college wilde afstoten omdat dat kostenbesparend zou zijn. Veel inwoners vonden dat schandelijk omdat ze dan niet langer van dit unieke stukje Culemborg kunnen genieten. Iets vergelijkbaars geldt voor de mantelzorg, die vaak erg belastend is voor de direct betrokkenen. Ook voor de zorg geldt dat de gemeente verder moet durven kijken dan hoeveel geld iets kost. Vaak is wat echt van waarde is voor alle inwoners iets dat alleen met een links hart kan worden begrepen.

Thijs Heemskerk

Fractievoorzitter SP

tj.heemskerk@telfort.nl