• Els van den Hooff

't Blèf Kuilenbûrgs

Veurege wèk bij me zondagwandeling zaggik ôp 'n schutting 'n 'apart' vlindertie, wit medden mooi grijs randjie. Ik inens lyrisch, doch dakken wèreldwonder ontdek had en mokte 'n foto, deeter 'n gedichie bij en stuurde 'm nûr veul vriende per e-mail. Effe laoter kreegik van 'Ries van de waotertoren' de brute ontgoocheling daddet 'n MOT was! Ha'k nog noot 'n mot van dichbij bekeke? Wel klàne bruine motjies dus dit was wel 'n apárte mot hoor (eh?)

De Engelse roze geve hier en daor noggen roossie en die geur muk imme gedachte houwe tot vollegend jaor. Ik heddal 'n bietjie gesnoeid en kamme raom weer wijjer ope. Ôk van de geur vamme jasmijn he'k ofscheid genome, zo gûddet me álles, óveral kôm ens 'n end aon hierzo.

Ouwe baos Tjeenk Willink zagter gin gat meer in, hij 'gavvet peppie aon Zallem' en wasijmme daor blij meeeee(?) Dan kanter weer veul onder de toffel gevèg (geknipoog) worde. Muk nou al baole van de grappies waordattie weer mee zel kômme? Enne, hier zouwet 'n dimmecraotisch land zijn? Oh jao joh,ferrék, dawwizziknie?

Zalms' vaoder was oot koleboer en dan muk inens aon onzàge Gartie v Zomeren denke die vroeger bij óns de kole broch (vollegende wèk meer over de pruimende en spauwende Gartie)

Ik was van de wèk bij me achterniffie Richard- en ze vrouw Gerda -vd Donk, de énege sigaorefebriek-in de Zandstraot hier- waor de tijd al 100 jaor stil stût en da's ontreurend mooi, witjie da? Wádden sfeertie, behendegheid en nostalgie daor. Ze haddenet druk want in de zomerse buiteluch magter wél gerôk worde….

Enne, ik wil me brieve deur Sandd lûtte versture want dan kozzet mûr 55 cente en bij post-NL 78 cente, de schraopers, 't lijke de banke wel. De BANKE,

oot kôm de tijd dawwe niks meer ôm geld hoeve te geve! GELD, waorvan moeder Merie al zee: "de varrekes willenet nie frète, ennet is te kou ôm bij te slaope" en wa haddet minsie gelijk.

Vrijdag, feesdag veur mijn want ôp die 7-7 -'17 worrik 77 jaor. Dankbaor (akket hûl dan) want iedere dag ister één wûr.

Zondag a.s. kan'k nie nûr 'Kuilenbûrg bevôbbeld' want dan izzet fees van Annie en Martin die 60 jaor getrouwd viere en dá gû veur. De bûrregemeester ging fillesetere ôp de dag sellef en da hawwa.

Zondag wazzet mooi wèr ennik fietste nûr De Blusser ôm 'The Oldtimer Jazzband' te hore en de solo's en improvezaosies waore weer ôngelofelek. Gezelleg me iedereen en…ik trôf der ôk Hens van Veen en Dicky de Vaal van vroeger. Wadden heppening, ze zijn nog steeds die leuke môkkelties die Kuilenbûrg nie vergète waore.

En Frank zee: "het gaat droog blijven"

dankiewel kèltie, effe houwe zo!

Els