• Els van den Hooff

't Blèf Kuilenbûrgs

Sjôngejônge, ik ha weeris wa medden knoppie hoor, nouw medden klàn buro-lichie me 2 ledlampies, gekoch bij de winkel waor alles hûs niks kos. Ik kôm tûs, ik mol die gruweleke blisterverpakking, druk ôppet knoppie wa ôppet voetjie zat, verwachtte mooi lich mûr… niks, ôk gin bewèging in da knoppie te krijge. Ik doch bedeen aon me 'toetsebord van effe trug' mûr ik ha nou da knoppie wél gezien. Ik kreeg ers de slappe lach (wa ôknie hollep) en besloot tóch mûr trug te gaon nûr de winkel want messchien wazzet wel 'n misdruk' of zo? Ik zee teuge 'n mechie: "hee lieffie, di knoppie warrek nie of doek iets verkeerd?" Ze keekter nûr, pebbeerde 't ôk en neeje, hij dee niks (ik blij) En wa denkie? Ze liet da knoppie veur wadden was en dauwde overal, ôk aon de bovekant ôppet kappie zéllef en:LICH! Ze wisnie waorôm dak zó mos lache mûrrik zee alleen:"je bin 'n schat, ôk slim en ík he wel meer van die dinge hoor" Ze zee nog wel: 'het is toch raar dat dat knopje op de voet er gewoon voor de sier zit?' (dankiewel môkkeltie, da mokte mijn weer iets minder dôm) Jûlle zalle nou zegge 'dat ik eens goed moet leren kijken' mûr wanneer kekkie nou goed en wanneer kekkie arreges overhenne? Me vaoder zie'k messe kop schudde: 'Els Els, wanneer zallie nou is…

Effe laoter zaggik in de krant de hielelikkerege foto van Juncker en Timmermans, waor zó veul zellefingenomeheid vanof droop dakter broerd van wier. Neeje, dán onzàge bûrregemeester, die lûster nûr álle minse ûtte stad, dá warrek en híer voelie de betrôkkeheid diette EU nie het.

En dan Hennis, tizzen bes weffie mûr wa musse mette portefullie van defensie? Daor hoor toch een of andere wijze ginneraol de baos over te zijn die alles wit van ze vak, mûr gin modiejeuze tante diette b….verstand het van 'bômme en grenaote' plus alles watter bij hoor?

En daorbij wil Macron meer cente zien van ons en Angela. Hahaha, wadden kèltie wûr, lûttie ers zenàge € 300 is inlèvere diettie iedere dag nodeg het 'ôm mooi te zijn' ennen doesschuimpie/krèmpie/sjampoochie kope bij 'n gewone drogis. Deur da 'narcistische ego' wastie - veur mijn -ze smoel bedeen al kwet.

Mûr laoter genoot ik van de ûtspraoke van Eberhart astie kwaod wier en plat Amsterdams van lèr trôk! Jammer dattie der nie meer is….

De Belgische 'speurders' vroege: "heeft u Etienne…gezien? Hij draagt een beige kap en heeft gele tanden van het roken"

Waor me vaoder ôp zouw zegge: " en achter 'n handkar mujje ÔK douwe"

Els