• Els van den Hooff

't Blèf Kuilenbûrgs

Nou'k dit schrijf widdik nognie waddet stemme teweegbroch mûr wél gezien datte 'kopstukke ût Den Haog' allemaol weeris der beste beentjie veurzette innet land. Alle minse zalle hopelek ôp 'n polletieke pertij ût àge stad gestemp hebbe?

Buitenhof gezien zondag? Ers debat van Pechtold en Asscher en toen Yvo Weyel, van geboorte Jood die 'n boek schrèf over 't dagboek van ze vaoder ûtte oorlog. Deuze Yvo (mooie man) is zjoernelis bij de Elzevier en hij is weer/nóg steeds bang over de loop van de polletiek en benoemde in herinnering ze vaoders woorde: "Als je het niet benoemt is het er niet" Ik hoop da Pechtold en Asscher ôk gelûsterd hebbe of zouweze van deràge 'welbespraakte bubbel' hebbe zitte naogeniete?

Mette kouwe daoge doggik aon de weinter van '44 en sprook me Wim derover onder de gezellege koffie: datte soldaote wel móste vechte veur die waonzinnege potentaot daorzo. Wim vertelde datter is 'n - ôp wach staonde -huilende Duitser bij ze moeder ôp de stoep ston en die zee: "Ach mutti, wir haben die krieg auch niecht gewold" hij môch binne kômme en Wim's moeder troostte…As klàn jôchie mokte da ôp Wim al veul indruk emme voelde, na 72 jaor, wéér wattie soldaot gevoeld mos hebbe….

Net zoiets as wa'k zellef meemokte en allis eerder schreef: da me zussie en ik 'n groot stuk lèverwors krege vannen soldaot die zag dawwe liepe te bèdele. Ôk die keer damme vaoder 'n deus Gouda-kèrse kreeg van 'n soldaot die in onze straot wach liep in de sneu. Wij zaote innet dônker karsliedjies te zinge innet veurkaomertie. Hij ha ôk heimwee nûr ze femilie en ha ôk gemutte veur 'der fuhrer'

Die herinneringe blijve, ennik zal die soldaote zéker ôpzeuke ak laoter bove mag kômme, dan kankse nóggis bedanke veur der goeie hart. Och, iedere keer dakket hier vertel wete ze 't ôk al mûr bóve zakse aon kanne kijke en da's toch bèter. Altijd in deuze munde veur de bevrijding mukter aon trugdenke.

Nou zitteme in de 'Paostijd' en gedenke we ôk weer zo'n liefdevol mins as Jezus die ons de weg wees, awwe wille dan. Die 'nog níe wille of kanne' doen da innet vollegende lève messchien. Iedereen is vrij azzen vogeltie om goed, liefdevol of 'n kwaoje te wille zijn. Ieder hette àge ofstemming en da gaon me nog snappe.

Ennet wèr? Smarreges hoefde ik gin verwarreming aon te zette want 't zonnechie mokte bedeen me klàne hûssie gezelleg en warrem en…wandele in de vrieskou, fjoe wa lekker vumme gedachtes.

Ennet voetjie van weerman Marco Verhoef …

Els