• Els

't Blef Kuilenbûrgs

Corri was bij mijn emme wisselde, onder 't ète, herinneringe ût want we kanne mekaor al 70 jaor vanûtte Lelie. Ze vertelde dasse as jông mechie de duive ennet hok verzûrregde toen vaoder innet ziekehuis lee. Ze gafse ète en drinke, hielet hok keureg schoon en zeemde zellefs de rûtjies! Toen vaoder tûs kwam ennet trappie ôpging zagtie da allemaol, ôk de gezeemde rômpies en prees Corri mette woorde die ûtse hart kwamme. Wadden warreme herinnering. Ôk vertelde ze datte ringe van de dûffies bij de Vries in de klok moste, aon de overkant van de straot. Da ringchie wier heul snel deurgegève en Corri, as vlugge leste, rende zo hard se kon en bleevet secondewarrek wa vaoder weer wedeerde. Teugeswoordeg gût alles per labtop(?)'t Was goed ôm zo saome te herinnere…

Mûndagmarrege doggik nûrret nieuws te kijke mûrrik viel innen programma over Louis Davids ennik zag de jônge Alberti, Johnny Jordaan, tante Leen enz. Ik genoot meddet publiek (in der trevirao-jûrrekies)mee, die alle tekste meezônge. Wadden dierbaore 60er jaore.

Laoter de kollem schrijve en ondewijl lûstere/kijke nûr de herhaoling van 'avond van de filmmuziek' Ahhh!

Ennou is de Paose veurbai waorin ik te gas was bij Talita en Paul en alle keinder weer zag, bij Dies en Hugo waor de gesprekke boeiend waore, ennik 2e paosdag bij Ineke was waor de tijd tekort bleek en: ze allemaol vúls te lekker ète ôp toffel hadde.

De mooie lente begon emme geniete volôp. Bij Wim v. Sterkenburg zijn veul lammechies gebore, schreeftie. Ik hoor 't zachte gemekker imme gedachte, wa'k liever hoor dannet gemekker in de 2e kaomer. Ondewijl mok Jneid 't langer hoe bonter en kregge de rechters de duimschroeve weer aongedràid. Dan denk ik bedeen wéér aon die droom, toen 'n heul mooie stem teuge mijn zee: "het leven blijft net zolang de les aanreiken tot je er wat van geleerd hebt" en da gel veur iedereen, ôk veur rechters, ministers, 't kabbinet, de EU enz. ennie alleen veur mijn hé.

Enne, zouw Merkel Puigdemont overdraoge aon de 'dictaotuur Spanje'?(nee toch?) En hoe gût Grapperhaus vadder met Jneid? Spannuuund. Ôk wit Erdo al dattie in de EU kôm! Daorbij wijs ôk noggis íedereen me alle vingers nûr Poetin en das té kras want bewijze zijn der nognie, ohwhow!

Ennet stemme over de heule wèreld -'t telle van de forremeliere - vein IK 'kletsnatte vingerwarrek' en daormee he'k alles gezeet. Mette cômpjoeter izzet ôk nie waoterdich, mûr wattan? Ik zouwet ôknie wete, dus…

Els