't Blef Kuilenbûrgs

We kanne ûtkijke nûr 6 mei want dan gûtte 'Meziektent' weer ope. Teuge die tijd bloeie de seringe en knoppe de roze. Alles is gesnoeid en gespote teuge 'sterroetdauw' (bruine vlekke ôppet rozeblad) hoe zouw da kômme? De roze vamme vaoder hadde da noot…

Vroeger hadde we ôp de Mart Piet v Straten messe blômmewinkel, nûs de segaorewinkel dietie ôk dreef. Piet schilderde ôk mooi, ik hennog karskaorte vannem legge. Nao ze pesjoen zattie duk in de plantaozie messe varref, ze èzel en ze kwaste. Laoter noom Daatselaar de winkel over en waore de etelaozies altijd 'n sprookie….heul arreg datte jôngeman verôngelukte messe moter en de heule stad mee rouwde.

Blômmewinkel van Dam ôp de Westersingel was altijd zó druk ôp vrijdag en zaoterdag en de blômme zó mooi en betûlbaor. 't Wèrwollevehûssie' wor 'n koffietentjie en da haddeme daor nou nét nodeg.'t Was ers 'n spokereg krotjie, de sfeer aokelek en das nou inens vrolek, me kijke ût nûrret vaddere bijbouwe.

Ennou izzet bijnao 't sprookie van'Koningsdag' duzzeffe zwijmele bij de TV en de prinsessies prijze, memmekaor geniete van de keizerbitter ennet feeste ôp de mart.

In Groenland ister 44 gigaton ijs bijgekômme sins 17 jaor dus dazzôk goed nieuws. Och minse álles kôm goed, vertrouwter mûr ôp, zellefs de EU en de regeringe zalle ens ôk nûr de gewóne minse gaon lûstere (ômdattie duk wijzer zijn) Ofschoon da nog wel effe zel dure, mettie egoos.

En Theo Maassen worte nàje bûrregemeester van A.dam(?)zeetie. Hij von: 'Daar is niks wat goed is, alleen de sneltrein naar Eindhoven' (haha) Ik wens veur A.dam 'n goeie, wijze bûrregemeester die ôk moedeg is, gin watjie, álles ziet en alles aonvat wa verkeerd is! Ennou is mevr. Kalverboer inens hot metter briljante ideeje as 'keinderombudsvrouw' jao jao.

De polletiek is wèreldwijd ôp hol en de logikao var te zeuke. En in de 2e kaomer zegget kabbinet mijn te duk: "daar kom ik later nog op terug"(asse arreges onderût wille) aongeleerde techniek zeg.

Mûr…dan zie'k alle straote in de bloesems en izzet parredijs imme buurtie. De zonnege daoge deeje der goed aon, ôk aon de minse diette terrassies zo gezelleg mokte in de stad. We vierde de zomer al en wazzet gezelleg en schoon in onzàge Kuilenbûrg, wadden verschil me 300 jaor geleeje…en zông Judith met 2 collegaos bij de hazewindhondewinkel…fjoeoe!

Belgische weerman Frank zee veurege wèk: "het is 'buitenspeelweer' en morgen zetten we opnieuw de zon er op" Ferrék, hm mutteme tevriend houwe!

Els