• Laura Mekenkamp

't Blef Kuilenbûrgs

De Pasar! Wádden sfeer ôp de mart zaoterdag, wádden gevoelege nostalgie môchte we preuve van de mooie Molukken. Geniete van de aontrekkeleke muzekaole minse en hullie onvergelijkbaor intense cultuur diemme môchte zien. En dan die stallechies me lekker ète...De weemoedege meziek en zang 'rech ûtte harte' waorvan IK heimwee kreeg nûr die strande, nûr pallembome, ennik zag de romantische kleding ûtte fillem 'De Stille Kracht' me Pleunie Touw….afijn, álles spulde dumme kop henne. Ik belèfde 'Sarina het kind uit de dessa' wa vroeger bij ons tûs gezônge wier emme breurs de gitaore spulde. Die gitaore zaoterdag whow…en in de stilte de trômmels, die vanof de binnepoort ritmisch de ontreurende sfeer meebrochte bij de opening… die waore zó bepaolend mooi veur heul de dag. Ze vertaolde de strijdbaore liefde veur da mooie vader/moederland, die liefde die altijd blef bestaon. Die warme nostalgie wier/wor lèvend gehouwe bij ieder keind die hier wier gebore en dás mooi. Ze hore bij ons stadjie, doen me alles mee zónder deràge roets te vergète/verloochene. En dan die fraoije dansies van de lieve keinderties, zó mooi. Ôk alle beroemphede hebbe ôpgetreeje,'t zijn der teveul ôm ôp te schrijve. En dan da daomeskoor in kleurege sarongs en witte kreaosies van prachtege bloeze(?) Ik denk da'k innen veureg lève daor zéker gelèf mut hebbe.

De 2 borregemeesters hebbe de dag geopend, alletwee metter ketting ôm ennet bleef de heule dag FEEES.

Ik doch nao de opening nûr huis te gaon mûrret wier saovers 6 uur toenk me gang binne rolde nao die dag medden gouwe randjie. Ik bewonder de orregenezaosie me alle klokkijk-warrek ennet zouw me bedroeve aster vollegend jaor GIN pasar zouw zijn!

Ik verwach nou ôk zukke daoge van Marokkaanse, Turkse, Poolse enz. stadgenote, wa zouw dá fijn zijn. Ik he ôk vriende in die femilies, ik zalse is polse en dan kekkik ût nûr méér mooie daoge me nostalgie ût andere lande…

Ik mos effe ofkikke ôp die 'mooie Pinksterdag' effe alles lûtte bezinke imme kop, rusteg imme tuintjie, ôp de dijk en me leuke gesprekkies, ôk over de polletiek jao, pppfff. In tillegramstijl: 'dalende misdaadcijfers' (?): lachuuu. En Grapperhaus: Oei, kèltie toch. En Amsterdam: mag wel ûtkijke meddet 'minder toeriste' te roepe…

Zaoterdag trôvvik ôk plotsklaps Ignaat, vriendjie van Paul vroeger, dawwas leuk emme sproke veul jaore bij. Enne…'t zel 40 jaor geleeje zijn dakkem gezien had en die ene befaomde Belleg sprook ik nie meer nee….

Els