• Els

't Blef Kuilenbûrgs

Der is arreges 'de eikenboom van het jaar' gekoze, die hoor nou bij de 'karakteristieke landschapselementen' mooi duur woord, dawwel. Toen hadde ze de boom nognie gezien die hier aon de Vikkerijstraot stût, zo staoteg middenin 'n grasveltie, ze takke en blad zijn zó vrij en gruts, ik kekter altijd nûr akter langsfiets.

Over de Kuilenbûrregse taol bink lang nognie ût. Zo zee 'n weffie: "Els, Ik hemme arrem oot is gebroke gehad" En 'n ander zee in der verhaol: "En toen zeese, ze zee:…" (ôk wellis gehoord?)zukke dinge gaon mijn ôpvalle.

De polletiek hier? Ik wens dasse wakker zijn/blijve. Me moeder zee wellis: "Azzie alles goed vein dan kajje mette duuvel huize" ennik kan niks bedenke wak wijzer vein.

Ah, me moeder, asse mette buuvrouw prûtte dan deeset innet Kuilenbûrregs en as de pestoor kwam dan sprook ze ABN! Hoe deese dannou? Wa zouk graog noggis metter praote, ik herinner me heur stem nog persies, ôk vamme vaoder. Ôk zouk graog noggis deur moeders witte krulle gaon memme vingers, wak toen heul gewoon von…

Emme vaoder? Wassoutie messe kop schudde astie de polletiek van teugeswoordeg zouw lèze. IK vein dawwe met 'alleen ons kop schudde' narreges kômme. En wa IK denk over de polletiek in deuze tijd?: "Hahaha" en vadders zeggik deuze wèk izzeffe niks, veur de verandering. We zien állemaol 't nàjs, zien Buitenhof ôp zondag emme kanne de Elzevier lèze ôp internet dus maggeme allemaol denke wawwe wille. Ik denk trouwes datte tilleviezie ennet wèreldwije -internet ons allemaol innen 'ôp hol geslaoge dràimeule' he gedouwd waor de Toren van Babel keinderwarrek bij was.

Me oudste zus Henny zouw 31 okt. 100 jaor geworde zijn en wier 'mûr' 97.

De '100 jaor herdenking' in Frankrijk, over 't einde van WW1 was grandiejoos. Alle wèreldleiders ôppen rijchie en de Boléro van Ravél-die ôppet end wier gebroch…fjoeoe…ah..

Veul mooie woorde van dank waore der en der zalle der bij hebbe gestaon die zéllef oot in DIE oorlog meevôchte en gereïncarneerd zijn in deuze tijd. Ik doch ôk aon ónze oorlog, toen der zoveul lande waore die ons meebevrijdt hebbe. Ik denk aon al die miljoene minse die stiereve/starreve in die helle. Iedereen vôch/vech mûr deur en alles in puin. Mûr: azzet overal ôp zen arregs gewizzis zel tóch de nàje wereld kômme!!

Ondertusse lève wíj al nûr Sunterklaos toe (me alle 'haoke en oge') me blije keinderties.

Enne, ik bin nóg steeds onderstebove van Waylon ze kante handschoentjies me roessies…kèl kèl wa mooi.

Els