• Els

't Blef Kuilenbûrgs

Van de wèk zaoge we grote naome in de sport ôp TV, de legendes Ada Kok en Erica Terpstra ôk ennik doch vadder, ôk aon Fanny Blankers-Koen metter lange bene. Nou haddeme hier in de stad onzàge 'Fanny Blankers' metter man en zeun ôppet Jach wone (daorveur in de Klustersteeg?) Apart minsie, ôk laaange bene, alleen nieso recht as van de echte Fanny mûr ze noom stáppe…'t klàne jôchie konter nie bijhouwe, der man ôknie dus die zat meestal ôp de stoep. Ze was dun, hatter haor 'n bietjie ôp solder gestoke en keek nieso nauw, narreges nûr. Ik wazzis aon 't collecteere daor, wou aonbelle en….ik schrôk me kepot: ôp ooghôgte stonse veur 't ope klàne rompie in de veurdeur alles te bekijke buite (daddeese dukker) Ik hatter gezich nog noot zó dichbij innen lijssie gezien en ik doch bedeen aon 't pannekoekehûssie in de Efteling: daor is ôk zo'n deurtie waor…

En zo kômme alle ouwe Kuilenbûrregers weer is veurbij imme kop, ôk al zijn ze allang nûr de hemel.

Sunterklaos hewwe overlèf, hij is trug mette lège boot, messe kepotmoeie Piete en de keinder zijn weer tevreeje(?)

Nou zijmme al aordeg ôp weg nûr de karsemes, messe krippies, karsbome en ballekenbrei. Ôk de oliebollekraome ûtte tijd van de 'zwaovelstokkies' brenge mooie herinneringe. Wa het Anton Piek de trugblikke aon 1800 lèvend gehouwe, we worde der steeds weer lyrisch fan, ik teminste wel. Dan kanneme de tijd van teugeswoordeg effe vergète en de appelflappe-geure laote ons truggaon nûr 1840 waorin da'k ôk gelèf kan hebbe?

En da tèkene in Marrakesh ? Zijn ze in Den Haog nie persies as arregelozes knijntjies die in felle koplampe staore en tóch deurrenne? Zouweze nie kanne snappe wasse overhoop haole? En dan wappere ze overtuigend metta 'inlegvellechie, pppfff'. Veurûtkijke zitter bij hullie noot in. Ôkal hebbeze 'n IQ azzen eike deur: bij 't náodenke gûtter steeds wa verkeerd ennieso zuineg ôk. Mûr, zukke dinge weteme de leste jaore al, arreg genôg…

Ôknog: Shell betûl gin wins-belasting! Ze verdiene miljarde mûr wetenet steeds zó te dràje dasse ôp nul ûtkômme, stonter in de Volkskrant. Hullie 'gin wins maoke'? haha . DÁ hiet nou sluw en de 'regering' vein alles goed, de knijntjies….Is da gin verkapte 'vrijstelling van de dividendbelasting' wa denke jûlle?

En zalter nog gereageerd gaon worde ôp wa Femke gezeet het of zallet medden sisser oflope? Iksellef wil graog zien wie dak vumme het, jûlle nie?

En dan 'de ôpwarreming'? Laoteze ers de duuzende vliegtuige is aonpakke joh…

Els