• Els van den Hooff

't Blef Kuilenbûrgs

Ers muk kwet da alle orkeste van Pieter Aafjes deràge overtrôffe in de geraozie van Visscher. Visscher die ons ieder jaor weer lû geniete, nie alleen van de meziek mûr ôk me koffie, thee en andere drankies DANKIEWEL!!

Wa hewwe genote -ik veural van de fillemmeziek- ôk van de xylofoon, de zanger, ennet mooie zangeressie die ôk altijd zo mooi ôp da klàne dwarsflûtjie flût. vd Veer sprook alles weer me humor aonmekaor en noemde de dirregent passend: "n muzekaol magiër" Twazzen wiekend medden gouwe randjie.

Nou zijn de pôppe in de Efteling weer aon 't danse en rasisties genoemp, wie kômter toch steeds ôp die keinderachtege ideeje? Zijn da gin gigao miere…eh muggezifters die álle tijd hebbe? Vas gin minse die keihard warreke veur der cente en saoves doodmoei ôp de bank plôffe.

Ik denk dannet mijne en lès dan graog watte Iraniër Afshin Ellian in de Elzevier schref. Die man snap meer dan alles wa in Den Haag zit en da kallefaoter mijn dan weer flink ôp.

Ik vraog menàge trouwes of waor Jette da 'gebeeldhouwde lachie' gehûld het? Vas veur de spiegel geoefend, dakkannie anders. Ôk bleftie gebeiteld lache astie ofgût en dán kloppet veur mijn nie meer… Rutte kan nog wellis 'gewoon' kijke tusse zen lachies in mûr Jette?

En de keinder die dimmestrere veur 't klimaot tone deur dik en dun hullie 'serejeuze betrôkkeheid' mûr ze wille alleen deurdewèks ennie ôp zaoterdag, haha. Dazzet zellefde azzen jônge teuge 'n mechie zeg: " ik houw heul veul vajje mûr azzet règen blevvik tûs" (gezegde van Gert)

Ennet klimaot? Zouwe de N–Z-pole ôk deur de vervuiling aon 't verschuive zijn gegaon? Der kôm 'n tijd waorin we nie meer wille oordèle, al mutte we wél realistisch zijn en blijve.

'n Weffie ût onze straot zee 70 jaor geleeje is onder de koffie: " de wèreld is slech buuvrouw" emme moeder zee daorôp: 'neeje, watterôplôp' en da hasse goed gezien. Onze aorde is goed veur ons, zobedeen bloei alles weer in onze tuintjies…

Cesar Millan (hondepsycholoog )is de beste hondetrainer van de wèreld, hij lû minse binne 'n paor uur metter ôngehoorzaome of gestreste woeffies ômgaon zoazzet mut en zijn de bissies inens braoffies en gehoorzaom. Die wijze, mooie(idd ôk mooie man) dierevriend kwam oot ût Mexico en sliep onder viaducte. (mûr goed da Trump der toen nognie was) Hij warrekte zenàge ôp en is nou de held van alle hondebaossies. Ze programmao's ôp de TV laon me steeds weer versteld staon. Je zou is ôp ze naom kanne goegele…

Mooie wèk vadders minse!

Els