• Els van den Hooff

't Blef Kuilenbûrgs

Wadden gedoe over 't kusse van de pauseleke ring, hij kantem toch gewoon aon zen andere hand doen of magta weer nie? En…ik kek steeds menooge ût ôp de mooie jasse van Elizabeth van Engeland, me persíes de zellefde kleur hoed derbij, sjônge wa mooi! Ôm da ûttezeuke hesse der vas dagwarrek aon.

De nàje laokens ût Brussel worde steeds bèter ûtgedèld, nou weer datte ûtkeringe nûrret buiteland vul langer mutte dure enz. die goeie EU van ons hé.(goed datte 2e kaomer collectief 'nijdeg' was. Ze kômme der achter)

Daorbij hewwe ôk gelèze daddet cirkwie in Zandvoort der tóch kôm. En denkeze nou NIE aon 't miljeu? En iedereen zenàge mûr blauw dimmestrere, we kanne bèter dimmestrere teuge 't kabbinet want der klop wàneg meer. Of veinde jûlle nog steeds da alles wél klop in Den Haag? En de aonhang mûr raok oordèle, 't oordèle wa noot zouw mutte magge. De 'Nieuwe Aarde' ûtte Bijbel is nog varreweg mûr óót zijmme 't allemaol memmekaor ens hoor.

Nou bink benieuwd wieze innet kabbinet derbij vraoge. Zijn ze bang datte 'raope gaor zijn' asse veur Gr.L. of FvD kieze? Dusss…spppannend in de tent.

Van de wèk viel ik innen Koot en Bie-ôptreeje en wa zijn ze nog steeds actuweel, schitterend, daor kanne veul blèrderege artieste van teugeswoordeg 'n wijs lessie van lere.

En…May ha bedeen kordaoter mutte zijn toenter gestemp was veur Brexit, nou zouw Johnson bèter ûtte bus kômme, dan kanneme noggis lache.

Nou val me awweer 'n tijdjie ôp da Mariëlle Tweebeeke van 'Nieuwsuur' áltijd 'n pen in der hand het waor dakse nog noot 1 letter mee hessien schrijve. Zouse veinde daddet bij der immets (imago)pas? Ôk kekkik nóg steeds nûrret ôpwippende linkervoetjie van weerman Marco Verhoef astie van rechs nûr links gedráid is. (Nou de polletiek effe innen impasse zit muk menàge toch árreges druk ôm maoke wûr)

Ik zag bij 'Buitenhof' da Quote vol zit me 'elite' zouweze daor ôk de 'morele elite' mee bedoele of alleen…?

Eli Teterissa ontvông -onder veul Molukse gezellegheid in de Fransche School - 'n welverdiend lintjie van onze borregemeester, dassal schrikke gewissijn vurrem, ik hasse gezich wille zien…

Ôk mokte Jo v. Rijswijk mijn weer attent ôppen fout in de collem en hij ha gelijk want in feberrewaori schreef ik 'lekkkere SJUU over de hutspot' en da ha 'sjeu' mutte zijn. Dankiewel Jo!

Belgische weerman Frank zee nao 'n bewollekte dag: " de zonnepanelen lagen werkeloos op de daken"

En ondewijl genoot IK van de blije sprônge die de koeie in de wei deeje…

Els