• Els

't Blef Kuilenbûrgs

'Zaoleg zijn de minse die nietteveul grài in der klerekaste hebbe' want IK kan narreges ofstand van doen. IK denk altijd 'da kan noggis van pas kômme' en das funes minse. Ik he vriendinne die hebbe nóót kasrûmte tekort en IK altíjd! Dan zeggeze 'je moet een kast erbij kopen Els' en dan zeg IK weer: "en waor zouk die dan neer mutte zette?"

En dan kômmik dinge teuge mette mooiste herinneringe en kannik der wéér gin ofstand van doen…zuch. Paul zee: " Moeders, doe niets weg wat je graag bewaart want als je ooit dood mocht gaan (twijfeltie?) zet ik wel een giga-container voor de deur" dus…

Vroeger in de Leliestraot haddeme kaste genôg en daor wunde we messe twaoleve. We zijn vuls te rijk teugeswoordeg, ôk al gelove we da nie. Ik heddal veul grài nûr Bartie gebroch ennik zie ginens verschil imme kas! Me boekekaste he'k bèter ingerich en rûmte derbij gekrege.

Enne, 't UWV zit al eeuwe te slaope messe ûtkeringe aon gedetineerdes. Zo ontvông de moordenaor van A Heijn 7 ton as spûrspotjie, oftewel 'n 'appeltie veur de dors' en dazzet toppie van… Ennet OM? Veul gemannepuleer gû bove waoter kômme, rèken daor mûr vas ôp.

Hoe zouwet toch kômme da'k steeds weer een van de boeke van Pim Fortuyn (de puinhopen van paars) imme gedachte kreg? Der is hier de leste jaore zóveul verziek daddet nie meer ôp te schrijve is ennik schrik menàge iedere keer weer kepot ak alles lès. WIE zijn der àgelek verantwoordelek veur? Awwe eerlek dûrreve zijn weteme da bes. En tegelijk schrôk de 2e kaomer van 'de misstande bij de immigraosie-diens' zozow, jao jao, sjôngejônge toch, dá's wa, 't blef lache mettie instansies. We kanne wél blij zijn dawwe Harbers hadde want DIE he zoveul goeds gedaon, sh..!

Ôk awweer 'n bèvinkie in Grunninge en ôk al zouwe alle huize herbouwd worde dan izzet nóg as 'schûtse ôp vuls te dun ijs' want de ondergrond is weg, de huize zijn tuurlek niette verkope en de NAM mûr baggetellizeere…

In onze wèreld wille we/ze alles groter, mooier, bèter, slimmer enz. en…aster 'n klàn kinkie in de kaobel kôm zijmme narreges (zonder stroom bv) In de tijd van Atlantis wisteze de krach van kristalle, waore ze árreg slim mûr gebrûkte ze alles verkeerd (veur mach en cente) en dernao konneme ôpnieuw beginne me niks…

Nao onze oorlog begonneme ôk me niks en waore we blij dawwe iedere dag te ète hadde en de VRIJHEID, vrijheid diemme noot mutte lûtte versjoemele.

Enne, van die zwarrem oojefoojekokkies zouw 'n deeltie in mijn roze (teuge de lûssies) mutte zitte, 00,00.007 % of zo…

Els