• Els van den Hooff

't Blef Kuilenbûrgs

Zaoterdag ha mooie expeziesies, in de grote karrek prachtege schulderije en bij Alice Derwig nostalgie van de karremesse die oot in ons stadjie gehouwe wiere. Veul ouwe foto's waor ôk ôp te zien was daddet pôffertieskraom toen al ôp de Varrekesmart ston. Alice liet veural veul huisvlijt zien in veul dràimeulentjies innet klàn, waor meneg uurtie aon geknutseld mossijn, der was nog gin tilleviezie toentertijd. Ah, wadden herinneringe daor en…de expeziesie zal messchien nog langer blijve?

Wa was vroeger de karremes 'n feesteleke wèk. Iksellef was nieso happeg ôm in de draimeule te zitte of in de zweef, ik vonter niks aon, ik keek liever, lûsterde nûr de meziek diemme favveriete plûtjies dràide en genoot memme vriendinnechie van de nogao.

Dawwas ôk in de tijd toen Okhuizen nog lang gin Hema was. Wa he'k genote van alle ouwe foto's die Bert Blommers ons toonde bij 't fees in de Fransche School ennik hetter van nao-genote…

Das toch vul leuker azzet rotsooichie in de polletiek waor iedereen te schijtereg is/was ôm preblemme daodkrachteg aon te vatte? Daordeur izzet nou net 'n knot wol die wèreldwijd in de war zit en da gedonder begon al 50 jaor geleeje hier. Net as in 1940 wiere/worde me in slaop gesus deur 't 'polletiek correcte' gezèver wa alleen mûr ellende broch/bring, 't zèver mûr deur, der is noot van geleerd en dáorôm gebeur 't wéér.

Ôp wie kanneme nog bouwe in Den Haag? Da zit mekaor dômme vliege of te vange in 'bijdehand zijn' wa gin hout snij en…zie veul angs.

IK lèf mee mette moedege Koerden die weer is ôp de vluch mutte en ik he gin goed woord over veur 't 'dappere Europa' wa niks dee ômmet gevaor te kere, bah. Kletse kanne ze zo goed…..

Enne 'n VN-rapporteur(der naom bink kwet) is téuge alles waor wij véur zijn, túúrlek isse ôk téuge zwarte Piet mûr…ze droeg zellef 'n rinchie in der neus, lache toch? De pèperneute zijmme awweer zat, daorôm zijn ze der teugeswoordeg in alle smaoke.

Frans Timmermans en Samsom zitte nou saome veur 't greun te strije en ik benij se nie mettie saomewarreking. Ik bin benaid of ze (viao Carola Schouten) Monsanto, messe glyfosaat (ôk de Roundup verdelleger) aon gaon vatte?

De Brexit kôm al dichterbij, da wor spannend, Johnson is veur de duvel nie bang en daor kan ónze regering 'n lessie aon neme.

Ik vein Boris 'n beste kèl, hij doe waddet vollek vraog en lûsterde nûr de rifferendems, zoazzet hoor. Toch zoutie is (dit terzijde) nûrren kapper mutte gaon die nie meer de blômpot ter hand nim…

Els