• Els van den Hooff

't Blef Kuilenbûrgs

Veurege mûndag schrôk ik ôm kwart veur 9 wakker…oei. Ik zag laoter daddet pas kwart veur 8 was. Ah, wadden meevallertie da'k de wekker vergète had te verzette ennik lûttem zo staon ôk, Yesss.

Zalleze nou nog lûtte wete ovvet ofgeschaf gû worde? Volleges mijn wete ze heulemáol narreges nog raod mee en tettere allemaol anders. Ik vergelekket awwéér mette bouw van 'De Toren van Babel' toen niemand mekaor meer kon verstaon.

't Nieuws zee da onze bijdraoge aon de fantastische EU van 5 miljard nûr 7.5 gût de kômmende jaore en veur die cente maggeme nóg meer in de lijntjies gaon lope, goed hé? Duitsland gû van 15 nûr 33 miljard en Frankrijk(4x zo groot as ons landjie) betûl mûr 7,5 en gû nûr 10 miljard. Kan iemand mijn da verschil effe ûtlegge zo da'k vein daddet klop?

En overal da dimmestrere…In Libanon leg ôk alles plat, de minse neme 't narreges meer datte 'leiders' gràiers zijn. Ze hebbe der zellefs gin waoter en electriek meer, waor 't vroeger gewoon was. En…de IS-ers EISE dasse hier trug magge kômme, weljao. Veur de res 'zie'k álles me leede oge aon' want der zijn zóveul minse die me messe zwaoje, wille moorde en ûtbuite. Die zitte nog in de 2e dimensie van der lèvens, al hebbeze sôms grote peleize, veul geld en seldaote. Aon de andere kant: der wor ôknog veul karmao ûtgewarrek, zalle we da ôk effe onthouwe? Dus hoeve we wéér niette oordèle (da's toch wat hé?)

Ennou kregeme schrijve vannet 'autemaotisch donor azziet nie ofzeg' Ik vein die 'wet van Pia Dijkstra' 'n grote minpunt in der gezonde verstand. Want hoe zittet mette halleve info hierover? Der is niks éch onderzoch en as 'n witte jas zeg 'hersendood is dood' gelove ze da bedeen. Zo wit Pia dus nie da iemand die 'hersendood' is nog éch lèf (De minse die in comao legge hore en voele duksat ôknog alles mûr kanne nie meer reagere, da wete jûlle toch ôk?) Goegel effe op Ger Lodewick of lès zen boek, dan zie je hoe logisch daddet is. Tis wa anders-en liefdevol-azzie bij lève zéllef 'n orgaon wil ofstaon en dernao rusteg vadder kan lève.

Ik he trouwes gelèze datte kroonprinses van Belgie GIN miljoen kreg asse 18 wordt, zouw da nepnieuws zijn of zouw da 'miljoen veur Amalia' nep zijn? (Ik hoop 't leste) En tewijl ik vas-stelde da Arie Slob zen oge peniekereg stonde vroeg ik menàge ôk inens of hoe daddet meddet 'gat in de ozon-laog' is?

Eh, van hakôptak? Valbesmeejoh.

En Belgische Frank zee over 't wèr: "De depressies kwamen als 4e aap uit de mouw"

Zettemôp Frankieieie..

Els