• gemeente Cuelmborg

Tijd voor verandering!?

Het is niet altijd makkelijk, maar soms is verandering nodig. De gemeenteraad van Culemborg ziet net als veel andere gemeenten dat de rol van het lokaal bestuur moet veranderen. Door wijzigingen door te voeren in de werkwijze van de raad hoopt de raad hiermee een begin te maken.

Als de werkwijze van de raad simpel, eenduidig en effectief is, ontstaat er vanzelf meer tijd en ruimte om bezig te zijn met nieuwe vormen van besturen. In die nieuwe vormen speelt u als inwoner of ondernemer in deze gemeente een belangrijke rol. Steeds vaker zal er een beroep op u gedaan worden als het aankomt op keuzes en kaders. Participatie is daarmee het toverwoord van dit decennium aan het worden.

Geen makkelijk traject want er zijn tal van vragen over hoeveel participatie u wenst, waar de verantwoordelijkheid ligt en hoe het bestuur iedereen betrokken houdt. Het is dan ook een mooie taak voor mij als nieuwe raadsgriffier én voor de nieuwe burgemeester -die medio juni 2017 met zijn/haar werkzaamheden start- om hier verder over na te denken en samen met de gemeenteraad vorm aan te geven. Heeft u tussentijds vragen of goede ideeën? Neemt u dan vooral contact met mij op.

Ramon van Belzen

Raadsgriffier gemeente Culemborg

0345-477818

griffie@culemborg.nl