• Gemeente Culemborg
  • Klaas Eikelboom

Uw stem telt, ook na 15 maart

Het landsbestuur, het stadsbestuur: Iedereen heeft er last van, iedereen profiteert ervan. Bestuurlijke besluiten hebben vaak ingrijpende gevolgen voor uw leven: voor uw werk en inkomen, voor de omgeving waarin u leeft, voor de zorg die u krijgt, voor uw veiligheid, voor het onderwijs dat gegeven wordt en andere zaken die voor u belangrijk zijn.

Toch bent u niet volledig overgeleverd aan die bestuurders en hun ideeën want eens in de vier jaar mag u bepalen wie er bestuurt. En dat is vandaag! Als u nog niet gestemd hebt… ga nu nog even naar dat stembureau. Zo hebt u invloed op wie u bestuurt.

Maar ook morgen hebt u invloed op hoe u bestuurd wordt. Op dat punt is de democratie aan het veranderen. Van volksvertegenwoordigers wordt steeds meer verwacht dat ze gedurende hun zittingstermijn echt naar het volk blijven luisteren. Dat is een goede ontwikkeling. Daar passen geen in beton gegoten coalitieakkoorden bij, die vaak op onderling wantrouwen tussen de bestuurders gebaseerd zijn. Als bestuurders blijven luisteren, dan moeten ze de flexibiliteit hebben om hun mening bij te stellen als feiten of inzichten veranderen. Als dat niet kan, dan is gesprek met de bevolking zinloos en frustrerend, zoals we in Culemborg recent nog bij het besluit bestemmingsplan Spoorzone zagen.

Als ChristenUnie willen we - vanuit ons christelijke gedachtengoed - er zijn voor iedereen. Als raadsleden of Kamerleden zijn we beperkte mensen, die lang niet alles weten. Uw kennis, uw inzichten, uw ervaringen kunnen ons helpen om onze mening te vormen. We hebben u nodig gedurende die 4 jaar. En dat geldt ook als u niet op de ChristenUnie stemt of gestemd hebt of als u 'niet zo van de politiek' bent. Neem gerust contact op. We gaan graag met u in gesprek en zullen zo veel mogelijk uw inbreng meenemen in de besluiten die we nemen.

Gert Mostert

g.mostert@cu-culemborg.nl

06-13086310