• Gemeente Culemborg

Zonder betrokken burgers geen democratie

De verkiezingskoorts nadert zijn climax. Op 16 maart weten wij wie de koorts goed heeft kunnen doorstaan en wie niet. Ook gaat rond die datum het laatste jaar in van vrijwel alle zittende gemeenteraden. Een mooi moment om zowel terug als voorruit te blikken. 2017 zal voor alle gemeenteraden en de politieke partijen daarachter het jaar zijn van de balans opmaken. Anderzijds het jaar van de laatste voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

De Culemborgse raad kende een roerige start. De inkt van het eerste collegeprogramma was niet eens opgedroogd toen de coalitie van VVD, D66 en Christen Unie uit elkaar viel. De coalitie die daarna optrad, moest in het begin op eieren lopen. Maar gaandeweg bleek dat deze coalitie veel meer kansen op succes had dan de eerder gestrande coalitie. Weinig last van te grote beloftes die de coalitie de das om zouden kunnen doen, voldoende chemie en onderling vertrouwen. Er zijn zeker momenten geweest waarop het erom spande. Denk aan de discussie rondom asielopvang, de infrastructurele inrichting van Parijsch, Spoorzone...etc.

De coalitie bestuurde de stad niet met een meerderheidsmentaliteit. In vrijwel alle voorstellen is voldoende rekening gehouden met de oppositie. Niet alleen in de raad maar ook daarbuiten. Bijna de gehele oppositie in de raad was niet alleen kritisch, soms zelfs zeer, maar zeker ook constructief. Zowel de coalitie als de oppositie gaf blijk van vermogen om partijpolitieke belangen doorgaans ondergeschikt te maken aan het algemeen belang. En dat was éen van de sterkste kanten van deze raad.

Hoewel er nog een wereld te winnen is daar waar het gaat om het betrekken van burgers bij (grote) beleidsplannen, ben ik van mening dat ook hier prima stappen zijn gezet. Bij plannen op terreinen van cultuur, vluchtelingenbeleid, duurzaamheid en leefbaarheid zijn vele burgers betrokken. In sommige gevallen werd het initiatief zelfs door burgers (over)genomen. Een belangrijk begin met een nieuwe bestuursstijl is hiermee gemaakt. De volgende raad zal de gezette stappen moeten uitbreiden en verder verankeren. Culemborg als school voor Bestuur Nieuwe Stijl, dus!

Na het uitlezen van deze column bent u nog zeven nachtjes slapen verwijderd van 15 maart. De dag waarop u het hoogste orgaan in ons politiek bestel kunt kiezen. Geef cynici ongelijk en ga stemmen. Ik wens u daar heel veel wijsheid bij.

Halim el Madkouri

PvdA Culemborg