Columns

Els van den Hooff

Columnist:

Els van den Hooff

't Blef Kuilenbûrgs

Zaoterdag ha mooie expeziesies, in de grote karrek prachtege schulderije en bij Alice Derwig nostalgie van de karremesse die oot in ons stadjie gehouwe wiere. Veul ouwe foto's waor ôk ôp te zien was daddet pôffertieskraom toen al ôp de Varrekesmart ston.

't Blef Kuilenbûrgs

Wa he'k genote vannet wiekend nao 'n vuls te drukke wèk minse. Zaoterdag vannet mooie wèr ennet budschuppe doen ômda 'n lieve vriendin zondag zouw kômme ète. En zondag die lekkere règen en binne de kèrsies die alles zo gezelleg mokte.

't Blef Kuilenbûrgs

De Hema bestût 50 jaor en izzet hart van ons stadjie, mette constante gezellegheid, warremte en 'tûsgevoel' Ik wit nog van véur die tijd, de mooie winkel ôp stand die gerund wier deur de vaoder en moeder van Jan.

't Blef Kuilenbûrgs

Venaond (woensdag) ister in de Fransche School 'n graotes aovend met onze gewedeerde 'Amnesty International' en worter veul ûtgeleed in gesprekke. 

Wervelwind

,,Mijn zoon is jarig, ik wil een paar lekkere wijnen voor het bezoek", zegt de vrouw. ,,Hij wordt 10. Tien fantastische, maar soms ook vermoeiende jaren. Want wat heeft die jongen een energie! Het is een vrolijke boef, die overal zin in heeft. 's Ochtends gaat hij meteen vol aan.

Els van den Hooff

Columnist:

Els van den Hooff

't Blef Kuilenbûrgs

Ers de nieuwchies diemme aondach vroege:

Mugabe is dood! Jammer dattie nou niks meer aon zen dure peleis het, hij kon zen goud ôknie meeneme nee, zieleg hé? Nou mag ôk HIJ trug kijke innet lève wattie lèfde en wattie dee of juis NIE dee.

Els van den Hooff

Columnist:

Els van den Hooff

't Blef Kuilenbûrgs

Wa denk ik veul aon de minse van vroeger mûr ôk aon de drugs in A.dam en zen illegaole minse. De bestuurders kanne 't woord 'handhaove' ginens spélle, lû staon ûtvoere, zo izzet in feite in heul Europao ennet sprèkwoord 'de kruik gû net zo lang te waoter tottie bars' kanne ze ôknie, arreg hé?

Els van den Hooff

Columnist:

Els van den Hooff

't Blef Kuilenbûrgs

Wadden mooi weekend hadde we, de blues kwamme allemaol goed ûtte varref, terrassies vol me blije minse, 90 % was vremp en de sfeer was ûttekuns memmekaor. Wel 'toevalleg' da vlak veurdak nûr huis ging Tina Turner weer der 'Proud Mary' vumme zông ôp de Varrekesmart en goeoeoed.

Els van den Hooff

Columnist:

Els van den Hooff

't Blef Kuilenbûrgs

Zaoterdagaovend ha'k inens zin ôm ûtteruste, gin zin in TV ennik ging ôp Youtub zeuke nûr starre van vroeger, zoas Sofia Loren en BB (die de mambo dansten) Tony Curtis, Rock Hudson en veul andere. Ik zagse verandere van 'jông en mooi' tot 70 jaor laoter, fjoeoe!

Pagina's