• Werkgever en werknemers

    Foto's archief van Atlas Cultureel Centrum

Fototentoonstelling

16-04-2018, 16:34 | Lezersnieuws | Atlas Cultureel Centrum

Datum:

vrijdag 20 april 2018, 18:30 tot maandag 21 mei 2018, 12:00

Locatie:

Admiraalvlinderlaan 2
De Ontmoeting
Culemborg

De eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van de Nederlandse economie. Zo gingen zij hier in de jaren zestig bij bijvoorbeeld de Philipsfabriek, Melkunie, Compaxo Vleeswaren en Culemborgse meubelfabrieken werken. Zonder hen was de Nederlandse economie nooit sterk zoals het nu is. Inmiddels wonen er ongeveer 380 duizend Marokkanen in Nederland en zijn de meeste van deze migranten gepensioneerd.

In Nederland wonen tegenwoordig meer dan 180 verschillende nationaliteiten. Ze hebben allemaal hun eigen gebruiken, gewoonten en achtergronden. Iedereen die hier woont, heeft zo zijn eigen reden waarom hij of zij naar Nederland is gekomen. De grote culturele verscheidenheid van het hedendaagse Nederland is historisch geworteld. De identiteit en stadscultuur van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn nauw verweven met het arbeidsverleden. Dat zien we terug in hoe ze wonen, het familieleven, het taalgebruik en sociaal-culturele diversiteit.

Reizende fototentoonstelling

Na Den Haag, Utrecht, Amsterdam is nu Culemborg gastheer voor de reizende tentoonstelling ?Vijftig jaar Marokkaanse migratie in Nederland?, samengesteld door Atlas Cultureel Centrum. Deze expositie laat zien hoe de eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders erin slaagde een toekomst voor zichzelf en later ook hun gezin op te bouwen. De Marokkaanse cultuur in Nederland wordt in beeld gebracht met thematische foto?s. Zoals samensteller Sahin Yildirim stelt: ?We hebben een collectieve geschiedenis in Nederland en dat mag niet verloren gaan. We leggen het immateri?le erfgoed van de pioniers vast en stellen dit beschikbaar voor een groot en nieuw publiek. Ik hoop van harte dat dit project bijdraagt aan kennis van onze gemeenschappelijke geschiedenis en erfgoed.

Voor de expositie zijn er in totaal 50 mensen ( 25 Marokkaanse gastarbeiders en hun vrouwen en 25 Nederlanders, waaronder werkgevers, collega?s, buren, tolken etc) professioneel fotografeert. De foto?s zijn met zwart-wit foto?s en een korte quote vormgegeven.

Daarnaast is er landelijk een campagne gestart om de spullen/documenten van de autochtone Nederlanders en gastarbeiders (zoals bijvoorbeeld een dag schrift, werkcontract, koffers, paspoorten, werkkleding etc.) te verzamelen. De goederen zullen in bruikleen worden tentoon gesteld als onderdeel van de expositie in de verschillen steden in Nederland.

Waar: De Ontmoeting Adres: Admiraalvlinderlaan 2, 4105 TH Culemborg