Oud-Katholieken en Lutheranen sluiten samen Lutherjaar af

11-12-2017, 11:01 | Lezersnieuws |

Datum:

zondag 17 december 2017, 09:30 tot 10:30

Locatie:

Achterstraat 2, Culemborg
Evangelisch-Lutherse Kerk Culemborg
Culemborg

Wat is er mooier dan samen het Lutherjaar af te sluiten ? Dat was de gedachte bij de kleine oecumene die bloeit in Culemborg tussen Oud-Katholieken en Lutheranen nu het Lutherjaar ten einde loopt. Luther heeft eigenlijk nooit geen nieuwe kerk willen stichten maar wilde veeleer kerkvernieuwing in plaats van een totale breuk. Voor Lutheranen zijn liturgie en rituelen belangrijk gebleven, net als bij de Oud-Katholieken, terwijl de Oud-Katholieken qua kerkorde een protestants- synodale structuur kennen met veel ruimte voor democratie en overleg. Voeg daar nog aan toe dat beide kerken ruimdenkend, liberaal, open en gastvrij zijn en qua geloof en opvattingen midden in deze tijd staan - vrouwen in het ambt en zegening van homo-relaties zijn allang kerkelijke praktijk - en het mag dan geen verwondering meer wekken dat de 'kleine oecumene' in Culemborg bloeit. De derde Adventszondag 17 dec . om 09.30 uur zullen Oud-Katholieken en Lutheranen dan ook gezamenlijk Avondmaal vieren in de mooie Evangelisch-Lutherse kerk van Culemborg met dominee Dethlef Bohlken als liturg en pastoor Frank Duivenvoorde als predikant. Beide kerken nodigen uitdrukkelijk rand- en buitenkerkelijken uit om de viering mee te komen maken want openheid en gastvrijheid staan voorop in de oecumene. Dat gaat ook op voor de kerstnachtviering op 24 dec. a.s. die Oud-Katholieken en Lutheranen gezamenlijk zullen vieren in de Oud-Katholieke parochiekerk aan de Varkensmarkt. Die viering begint om 21.30 uur met volkskerstzang. Namens de beide kerken zeer hartelijk welkom !