Week van gebed voor de eenheid

12-01-2018, 23:11 | Lezersnieuws |

Datum:

zondag 21 januari 2018, 19:00 tot zondag 28 januari 2018, 19:00

Locatie:

, Culemborg
Diverse Culemborgse kerken
Culemborg

De Week van Gebed begint met op zondagavond 21 januari met de Dienst voor de Eenheid voorbereid door de RvK. In een tijd waarin we vooral lijken open te staan voor de "geest van de tijd" willen we in deze viering met elkaar stil staan bij wat het wil zeggen om open te staan voor de Geest van God. De geest van de tijd ketent je en de Geest van God maakt je vrij, blaast je nieuwe adem in om tot leven te komen. Samen wel te verstaan, in verbondenheid met elkaar hier in Culemborg maar ook in verbondenheid met allen die zich toevertrouwen aan Gods Geest. U bent van harte uitgenodigd om in deze viering te bidden en te zingen en God te vragen om ons zijn Geest te schenken. De week van gebed eindigt op zondagavond 28 januari met een gezamenlijke Taizéviering (Rvk-RKK).

Overzicht vieringen in de week van gebed zondag 21 t/m 28 januari 2018

Zo 21 januari Dienst voor de Eenheid door RvK

aanvang 19.00 locatie Open Hof, Beethovenlaan 2

Ma 22 januari Lauden Oecumenisch Ochtendgebed

Aanvang 07.15 locatie Oud Katholieke Kerk,Varkensmarkt 18-20

Ma 22 januari Stadsgebed door CU

aanvang 19.45 locatie Oud Katholieke Kerk, Varkensmarkt 18-20

Di 23 januari Stiltemeditatie vanuit Barbaragemeente PKN

aanvang 20.00 locatie Grote of Barbarakerk ingang glazen deur.

Wo 24 januari Bidstond georganiseerd door gemeente de Schuilplaats

aanvang 20.00 locatie: Randweg 2

Do 25 januari Ons Huis: Bidden met de bijbel(onder voorbehoud)

aanvang 20.00 Beneden consistorie Grote Kerk

Vrij 26 januari Gebedsuur georganiseerd door Ichthus

aanvang 20.00 locatie Julianaschool

Zo 28 januari Gezamenlijke Taizéviering Rvk-RKK

Aanvang 19.00 locatie NGK, Sint Janskerkhof 1

Simone Visser, coördinator week van gebed, mail: simone.ubuntu@gmail.com.

In onze stad Culemborg komen wekelijks verschillende groepen mensen bij elkaar om samen stil te zijn, te zingen, te bidden, te mediteren. Iedere groep heeft haar eigen vorm. In deze week van gebed bent u van harte uitgenodigd om een bijeenkomst mee te maken en zo te proeven van elkaars spiritualiteit. Van harte welkom vanuit het besef dat het Jezus is, die onze gastheer is.