• Theatergroep Surpluus doet mee aan het Gala

    Jaap Bakker

Zondag 3 april: Gala Rechten van de Mens in de Fransche School

27-03-2016, 10:22 | Lezersnieuws |

Datum:

zondag 3 april 2016, 15:00 tot 17:00

Locatie:

Culemborg

RECHTEN VAN DE MENS-GALA Culemborgers over de mensenrechten

In 1948 hebben de Verenigde Naties unaniem de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aanvaard. In die 30 artikelen staat verbluffend veel. Confronterend om te lezen in een tijd die een journalist de afgelopen week kenmerkte met de woorden: 'Mensenrechten? Nu even niet!' De Roos van Culemborg organiseert daarom zondag 3 april in het theater De Fransche School een gala voor de Mensenrechten. Dat woord 'gala' heeft een dubbele bodem. Menenrechten hebben weinig glamour. Toch vormen ze een soort van grondwet van de wereldsamenleving. Waard om te kennen en goed om over na te denken. Tientallen Culemborgers geven die zondagmiddag hun artistiek commentaar op deze Rechten. Lease Voice, een Molukse zanggroep, laat zich inspireren door nr. 27 (het recht op cultureel leven). Geldt dat voor hier, geldt dat ook in Indonesië? Een theatergroep van Surpluus neemt nr. 12 voor haar rekening: het recht op een persoonlijke levenssfeer. Amnesty ontbreekt natuurlijk niet (no. 5: geen foltering of onterende behandeling), Ellen Verhagen bespeelt de vleugel voor het recht op (muziek)onderwijs, beeldende kunstenaars laten foto's en schilderijen zien, zangers en musici laten de rechten muzikaal tot leven komen. Geen lange toespraken maar infotainment. Alle dertig komen in deze vrolijk-ernstige show (soms ultrakort) aan bod. Dicky Nieuwenhuis, voorzitter van het bestuur van de Fransche School en werkzaam voor Dutch Coalition on Disability and Development en Rieks Hoogenkamp, voorzitter van de Roos van Culemborg, presenteren de middag.

Toegang vrij, hoed gaat rond, 15.00 - 17.00 uur. Met pauze. www.theaterdefranscheschool.nl , www.deroosvanvanculemborg.nl