• De banner wordt opgehangen voor de Barbarakerk

    Erik Hoven

Actie Kerkbalans

21-01-2018, 13:50 | Lezersnieuws | Erik Hoven

De Protestantse Gemeente Culemborg doet ook dit jaar weer mee aan de actie Kerkbalans. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. Dat is nodig omdat de kerken voor de financiering van hun activiteiten (zoals pastoraat en diaconie) geen enkele vorm van subsidie krijgen (en dus volledig "hun eigen broek op moeten houden").

De Protestantse Gemeente Culemborg bestaat uit de Barbara en Open Hof-wijkgemeente. Er zijn ook twee kerkgebouwen; de monumentale Grote Of Barbara kerk en de multifunctionele Open Hof. De gebouwen worden naast de zondagse diensten en overige kerkelijke bijeenkomsten ook gebruikt voor sociaal-culturele activiteiten, zoals concerten, exposities en bijeenkomsten voor goede doelen. Daarmee staan kerk en de kerkgebouwen midden in de samenleving.

Voor de campagne van 2018 is het thema "Geef voor je kerk". De actieperiode is van 20 januari t/m 3 februari 2018.