• Voorzitter Hans Knotter

  HK
 • Penningmeester May van der Horst

  MvdH
 • Sportzaken René Ansems

  RA
 • Beheerzaken Doeke Bosma

  DB
 • Algenmenezaken Han Braam

  Jord Visser

Bestuursuitbreiding ZV de Meer

02-12-2017, 15:20 | Lezersnieuws | Bestuur ZV de Meer

In de Ledenvergadering van ZV de Meer is afgelopen woensdag 29 november het bestaande 3 koppige bestuur uitgebreid. Het bestuur heeft ondersteuning gekregen door een 2-tal bestuursleden en een nieuwe voorzitter.

Door het terugtreden van de zittende secretaris en interim voorzitter Nico ten Wolde is er in het nu 5- koppige bestuur nog een openstaande vacature voor secretaris.

ZV de Meer is een van de grotere zwemverenigingen in de regio en wil iedereen jong en oud kunnen bieden wat hij/zij zoekt. Er kan fanatiek gesport worden maar er is ook ruimte voor gezelligheid.

Binnen ZV de Meer zijn er verschillende mogelijkheden om te zwemmen. Voor kinderen vanaf 5 jaar is er superspetterzwemmen (https://www.superspetters.nl). Hier kunnen kinderen binnen 10 maanden een zwemdiploma halen en daarnaast vervolgzwemopleidingen volgen.

De fanatiekere zwemmers kunnen uiteraard ook terecht binnen ZV de Meer. Dit kan als wedstrijdsporter of als recreant. Als wedstrijdsporten biedt de vereniging wedstrijdzwemmen en waterpolo aan. Daarnaast is er voor leden die zelf banen willen zwemmen zonder de trainer de mogelijkheid om lid te worden als masterzwemmer.

Indien je graag een keer mee wil komen trainen ben je altijd welkom. Binnen ZV de Meer is er de mogelijkheid om 4x gratis mee te trainen. Wil je een keer komen zwemmen? Meld je dan aan bij René op sportzaken@zvdemeer.nl

Het bestuur dat nu bestaat uit Voorzitter Hans Knotter (voorzitter@zvdemeer.nl), Penningmeester Mary van der Horst (penningmeester@zvdemeer.nl), Sportzaken René Ansems (sportzaken@zvdemeer.nl) , Beheerzaken Doeke Bosma en Algemenezaken Han Braam zal zich de aankomende maanden extra richten op de communicatie met leden en betrokkenen in en rondom de vereniging. Hierbij zal ook een nieuwe impuls én ondersteuning worden gegeven aan de diverse activiteiten commissies van de leden.

Hebt u vragen over ZV de Meer? Neemt u dan vooral contact op met onze Voorzitter Hans !