• Peter de Groot van Biodivers

    jacqueline van rooij
  • Peter de groot van Biodvers en enkele deelnemers

    jacqueline van rooij
  • Intentieverklaring Bij Bewust Betuwe

    Joop Hummelink

Bij Bewust Betuwe organiseert cursus Ecologisch Beheer voor méér biodiversiteit!

14-04-2019, 21:34 | Lezersnieuws | jacqueline

Woensdag 10 april is de cursus Ecologisch beheer van start gegaan voor de groene ambtenaren in de Betuwe. Aanwezig waren maar liefst 19 deelnemers uit de gemeenten West Betuwe, Culemborg, Buren, Neder-Betuwe, het Waterschap Rivierenland en de AVRI. Nomi Havelaar van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland verzorgt de cursus. De eerste dag was Peter de Groot van Biodivers te gast, hij vertelde met veel enthousiasme over de mogelijkheden om tot méér biodiversiteit te komen door te zaaien in combinatie met een ander maaibeheer. In diverse groenstroken in Bijvriendelijke gemeente Culemborg konden de resultaten besproken en bewonderd worden. Naast deze cursus heeft de Provincie Gelderland het initiatief genomen voor het Leernetwerk Ecologisch bermbeheer voor álle gemeenten in Gelderland. Deze twee initiatieven vullen elkaar mooi aan, deze cursus is een praktische verdieping op het leernetwerk.