CulemborgCentraal stelt vragen over OZB

20-10-2015, 07:24 | Lezersnieuws | Machid el Boustati

Lokale partij CulemborgCentraal heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de OZB zoals die in Culemborg geheven wordt.

Fractievoorzitter El Boustati: "Afgelopen maart berichtte de NOS dat huiseigenaren veel minder bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van hun huis. Op die waarde is een aantal belastingen gebaseerd, waaronder de OZB. In grote gemeenten ging het volgens de NOS om 10 tot 35 procent minder bezwaren, omdat de bewoners tevreden zijn met de vastgestelde WOZ-waarde. Maar vorig jaar nog klaagde het college van B&W hier in Culemborg juist dat er erg veel bezwaar gemaakt wordt en dat daardoor de OZB misschien wel verhoogd moet worden. Wij willen graag weten hoe die twee tegenstrijdige berichten met elkaar te rijmen zijn. En zo niet: waarom Culemborg uit de pas loopt met de landelijke trend. Daarom hebben wij nu bij het College de achterliggende cijfers opgevraagd."

Een ander punt waar CulemborgCentraal opheldering over wil, is of Culemborg behoort tot de 61 gemeenten die door de Waarderingskamer (die toezicht houdt op de uitvoering van de WOZ) op zijn vingers getikt is dat de WOZ-beschikkingen beter moeten. "Want als dat zo is, dan verklaart dat misschien waarom Culemborg uit de pas loopt", aldus El Boustati.

"En het laatste punt waar we ons zorgen over maken, is het gerucht dat een aantal gemeenten van plan is voortaan huurders niet meer automatisch een WOZ-beschikking te sturen. Dat is een kwalijke zaak, want dan kunnen huurders niet meer zien of hun WOZ-waarde correct is en worden ze in feite gehinderd in hun recht om bezwaar te maken. Wij willen graag de zekerheid dat Culemborg niet zo'n stiekeme gemeente is, dus we hebben het College gevraagd wat de plannen zijn."

Wie vragen heeft over zijn WOZ-beschikking, kan contact opnemen met dhr. Machid el Boustati van CulemborgCentraal: machidb@hotmail.com.