• Don Johannes van Sterkenburg op het boeren bedrijf

    Astrid van Sterkenburg

De grote “Van Sterkenburg” - familiereünie op 16 maart 2019

26-02-2019, 11:21 | Lezersnieuws | Carin

Na twee jaar vooronderzoek en ruim 80 interviews met leden uit de Culemborgse familie ‘Van Sterkenburg’ is in 2017 het bijna 400 pagina’s bevattende en rijk geïllustreerde  boek “Kroniek van een Boerenfamilie” verschenen.

 

Zes generaties van de familie Van Sterkenburg, nakomelingen van Don Johannes van Sterkenburg (1873-1935) en Wilhelmina Schouten (1872-1944), inclusief ‘de laatste boerenopstand in 1965 op het erf van Van Sterkenburg aan de Prijsseweg’  zijn in deze fraaie kroniek beschreven. In december van datzelfde jaar werd het boek vergezeld van toespraken, historische verhalen en muzikale familieleden in de stampvolle Synagoge van Culemborg gepresenteerd.

 

Hier ontstond het idee een grote familiereünie te houden. Deze vindt plaats op 16 maart 2019 en inmiddels hebben ruim 150 nazaten van Don Johannes zich aangemeld. Een unieke gebeurtenis, waarbij 4 generaties zijn vertegenwoordigd en waarvan de jongste 6 maanden en de oudste 89 jaar is. Ook de muzikale familieleden zijn weer present.

 

Behoort u ook tot deze “Van Sterkenburg” - familie en heeft u geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met Carin van Sterkenburg (email: carin@vevs.nl). Dit kan nog tot 10 maart a.s.

 

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze Kroniek, in het boerenleven van Culemborg  vanaf 1875  en de ontwikkelingen en wederwaardigheden van 6 familiegeneraties tegen de achtergrond van ingrijpende maatschappelijke, godsdienstige en sociale veranderingen, dan kunt u het boek bestellen bij de auteur Joop de Vries, wiens moeder een Van Sterkenburg was.  E-mail: exsultet@hetnet.nl of 06-20360216. U kunt ook contact opnemen via de facebookpagina van familie Van Sterkenburg te Culemborg.