• VVD Fractie

    Martin Smit

de vvd de komende jaren stevig en constructief in de oppositie ; voor de goede plannen en tegen de slechte plannen.

11-06-2018, 15:33 | Lezersnieuws | Han

De VVD is 1 van de initiatiefnemers geweest voor een raadsakkoord, waarbij het te vormen bestuur een daadwerkelijke afspiegeling dient te zijn van de verhoudingen in de gemeenteraad. Dit is wat de kiezers hebben aangegeven en ontstaat het grootste draagvlak. Doordat partijen deze vernieuwende stap niet durven te maken om moverende redenen heeft de VVD geen bijdrage geleverd aan het akkoord.

Dat deze kans om vernieuwend te zijn niet wordt benut door de andere partijen, wordt betreurd door de VVD fractie. Het geeft ook aan dat het partijen niet lukt het belang van Culemborg voorop te stellen, maar dat deze partijen alleen bezig zijn om hun wethouders kandidaat in het college te krijgen.

Hierdoor wordt er in feite gewerkt aan een coalitie, maar de nieuwe coalitiepartijen doen net alsof dit niet zo is. In dit toneelstuk wenst de VVD geen rol te spelen. Om deze reden is de fractie uit het proces gestapt en heeft zij vooralsnog gekozen om oppositie te voeren. Een poging om toch tot elkaar te komen is door GroenLinks afgewezen, waarna GroenLinks de formatie naar zich toe heeft getrokken. Dat is een bevestiging van het beeld dat hier ouderwetse machtspolitiek wordt bedreven.

In het raadsprogramma (publiek versie) zoals dat zaterdagmiddag werd gepresenteerd, worden geen keuzes gemaakt. Dat begrijpt de VVD, want het doel is zo lang mogelijk 8 fracties aan boord te blijven houden, kosten wat het kost.

Wat de VVD echt niet begrijpt en waar zij zeker niet achter kan staan is dat een andere versie van het raadsakkoord in making is dat niet gedeeld is. De coalitiepartijen hebben er namelijk voor gekozen om slechts 1/8e van het werkelijke zogenoemde raadsprogramma met de stad te delen en te bespreken.

Dat de echte keuzes gemaakt moeten worden door een niet-raadsbreed gesteund college, maar door een politiek benoemd college middels een uitvoeringsprogramma (feitelijke coalitie akkoord), toont de ouderwetse machtspolitiek en coalitievorming aan. 

De VVD is voorstander van een nieuwe en eerlijke bestuursstijl, maar helaas is dat in Culemborg nu nog niet mogelijk. Naar beleving van de VVD kan dat alleen werken, als er een college zit dat door de hele raad wordt gedragen en wat recht doet aan de stem van de kiezers. Op de huidige manier is het oude wijn in nieuwe zakken!

Alhoewel de VVD niet is uitgenodigd om aan de collegevorming deel te nemen, dankt de VVD de formateur en procesbegeleider en sluit zich aan bij de wens om van de gemaakte fouten in dit proces te leren.