• Ds. Veldhuis in de rijk versierde Grote of Barbarakerk tijdens de jubileumdienst

    Dik Hooijer / PKN Culemborg

Ds. Henri Veldhuis 25 jaar predikant van de Grote of Barbarakerk

06-02-2017, 22:31 | Lezersnieuws | M. Rinzema

Afgelopen zondag, 5 februari 2017, vierde ds. Henri Veldhuis, verbonden aan de Protestantse Gemeente Culemborg, zijn 25-jarig jubileum als predikant van de Barbarakerk. Dit werd gevierd in een feestelijke kerkdienst, waar vele gemeenteleden samen met genodigden, onder wie de interim burgemeester C.J. de Vet, aan deel namen. Het kerkgebouw was rijk versierd met bloemen. Speciale gast was Daoud Nassar, christen-Palestijn uit Bethlehem. Ds. Henri Veldhuis en Daoud Nassar voerden een bijzonder gesprek over de betekenis van Jezus.

Na de kerkdienst in een stampvolle kerk volgde een vrolijke ontmoeting. Henri Veldhuis werd door diverse mensen toegesproken, onder wie één van zijn kinderen. De jubilaris bood aan Daoud Nassar een cheque aan met een groot geldbedrag voor zijn project in Bethlehem 'Tent of Nations'. (zie www.tentofnations.nl). Het geld was bijeengebracht door de gemeenteleden, bij wijze van cadeau ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum. Henri Veldhuis had aangegeven dat hij liever geen persoonlijk cadeau wilde ontvangen, maar door middel van een bijdrage aan het Palestijnse project de Palestijnse christenen graag een hart onder de riem wilde steken.

Er volgden nog verschillende optredens en sketches en er werd een toast uitgebracht op de jubilaris. .

Na afloop werden de grote bloemstukken die de kerk versierden als groet van de gemeente naar de verzorgingshuizen de Kulenburg en het Beatrix Verpleeghuis in Culemborg gebracht.