• Marokkaanse gastarbeiders

    Archief Atlas Cultureel Centrum

Fototentoonstelling '50 jaar Marokkaanse migratie in Nederland' in Culemborg 

16-04-2018, 16:39 | Lezersnieuws | Atlas

De eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van de Nederlandse economie. Zo gingen zij hier in de jaren zestig bij bijvoorbeeld de Philipsfabriek, Melkunie, Compaxo Vleeswaren en Culemborgse meubelfabrieken werken. Zonder hen was de Nederlandse economie nooit sterk zoals het nu is. Inmiddels wonen er ongeveer 380 duizend Marokkanen in Nederland en zijn de meeste van deze migranten gepensioneerd. In verhouding is er in deze gemeenschap sprake van meer gezondheidsproblemen, ontvangen zij relatief vaker een uitkering en/of leven vaker in relatieve armoede.

In Nederland wonen tegenwoordig meer dan 180 verschillende nationaliteiten. Ze hebben allemaal hun eigen gebruiken, gewoonten en achtergronden. Iedereen die hier woont, heeft zo zijn eigen reden waarom hij of zij naar Nederland is gekomen. De grote culturele verscheidenheid van het hedendaagse Nederland is historisch geworteld. De identiteit en stadscultuur van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn nauw verweven met het arbeidsverleden. Dat zien we terug in hoe ze wonen, het familieleven, het taalgebruik en sociaal-culturele diversiteit.

Reizende fototentoonstelling

Na Den Haag, Utrecht, Arnhem, Amsterdam is nu Culemborg gastheer voor de reizende tentoonstelling ‘Vijftig jaar Marokkaanse migratie in Nederland’, samengesteld door Atlas Cultureel Centrum. Deze expositie laat zien hoe de eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders erin slaagde een toekomst voor zichzelf en later ook hun gezin op te bouwen. De Marokkaanse cultuur in Nederland wordt in beeld gebracht met thematische foto’s. Zoals samensteller Sahin Yildirim stelt: “We hebben een collectieve geschiedenis in Nederland en dat mag niet verloren gaan. We leggen het immateriële erfgoed van de pioniers vast en stellen dit beschikbaar voor een groot en nieuw publiek. Ik hoop van harte dat dit project bijdraagt aan kennis van onze gemeenschappelijke geschiedenis en erfgoed. En ik hoop dat dit project bijdraagt aan dialoog met elkaar en aan onderlinge verbondenheid.”

Voor de expositie zijn er in totaal 50 mensen ( 25 Marokkaanse gastarbeiders en hun vrouwen en 25 Nederlanders, waaronder werkgevers, collega’s, buren, tolken etc) professioneel fotografeert. De foto’s zijn met zwart-wit foto’s en een korte quote vormgegeven.

Daarnaast is er landelijk een campagne gestart om de spullen/documenten van de autochtone Nederlanders en gastarbeiders (zoals bijvoorbeeld een dag schrift, werkcontract, koffers, paspoorten, werkkleding etc.) te verzamelen. De goederen zullen in bruikleen worden tentoon gesteld als onderdeel van de expositie in de verschillende steden in Nederland. 

Programma 20 april 2018

Waar: De Ontmoeting

Adres:  Admiraalvlinderlaan 2, 4105 TH Culemborg

18.45  Inloop –  koffie en thee

19.00 Welkomstwoord  door Fouad Sidali

19.10 Speech burgemeester Gerdo van Grootheest (onder voorbehoud)

19.15 Lezing over ‘Diversiteit in de Nederlandse samenleving’ door Jitske Kramer

20.00  Interactief (interview met 1-2 bezoekers) door  Sahin Yildirim (medeauteur  van het boek  ‘Een halve eeuw in Nederland’ )

20.10 Fototentoonstelling vrij bezichtigen

20.30 Afsluiting

 

Graag uiterlijk donderdag 18 april  2018 aanmelden via http://atlascultureelcentrum.nl/aanmelden/

 

De expositie is vrij te bezichtigen tot en met maandag 21 mei 2018. 

Er zijn ook bezoeken op afspraak ( vrijdag 18 mei en zaterdag 19 mei na 14.00 uur) mogelijk, voor groepen minimaal 15 personen.

Geïnteresseerden kunnen het boek ‘50 jaar, 50 verhalen’ en ‘Een halve eeuw in Nederland’ na het programma voor € 19,99-; kopen en/of online bestellen via www.eenhalveeeuwinnederland.nl 

 Meer informatie

www.atlascultureelcentrum.nl www.eenhalveeeuwinnederland.nl