• VVD Fractie

    Martin Smit

geen schone schijn; raadsakkoord stopt

16-05-2018, 14:04 | Lezersnieuws | Han

De Culemborgse VVD heeft besloten niet verder te gaan met het raadsakkoord. Als initiatiefnemer voor een raadsakkoord een grote stap die niet licht genomen is.

 

Een raadsakkoord is voor de VVD samen afspraken maken, waarover je het eens bent én waar je het niet over eens bent. Om vervolgens samen te besturen. Een bestuursvernieuwing die recht doet aan de verschillende meningen en keuzes in een versplinterd politiek landschap. Waar vanuit gelijkwaardigheid en consensus wordt gezocht om te proberen recht te doen aan minderheidsstandpunten. Kortom een praktische en vernieuwende vertaling van de verkiezingsuitslag van 21 maart waarbij niet één partij alleen de allergrootste is.

 

Daarbij past dan niet dat er uiteindelijk één partij beslist/het voortouw neemt over het te vormen college van wethouders. De VVD, met 4 zetels en samen met GroenLinks de grootste partij, vindt dat een college van wethouders door de héle raad gesteund moet worden en niet een verkapt coaltie-bestuur moet zijn. Dat is niet de bestuurlijke vernieuwing die de gemeente nodig heeft om de stad effectief te kunnen besturen.  

Daarom heeft de VVD Culemborg veel gesprekken gevoerd, goed geluisterd en uiteindelijk een compromis-voorstel voorgelegd om tot een keuze uit 6 (bekende) wethouder kandidaten te komen. Dit op een gedeelde basis van transparantie, vertrouwen, kwaliteit en recht doen aan de verkiezingsuitslag.

In dit voorstel zouden 4 wethouders, ieder gesteund door 5 raadsleden, aan de raad worden voorgedragen als wethouder. Omdat geen één partij 5 zetels heeft zal dat betekenen dat ieder lid van de raad invloed kan hebben op zijn of haar bestuurlijke vertegenwoordiging. Dit voorstel ontving steun en gehoor van verschillende fracties.

Helaas hebben de partijen die een krappe meerderheid vormen en naar elkaar al eerder een voorkeur hebben uitgesproken dit terzijde geschoven. De VVD fractie heeft daarom op maandag 14 mei de gesprekken verlaten en zich bezonnen op de ontstane situatie.

 

De Culemborgse VVD handelt op basis van respect en vertrouwen met de andere partijen, daarbij vinden wij het wel van belang dat iedere partij zich sterk maakt voor datgene wat de kiezers is verteld en beloofd. De huidige procesgang doet hier volgens ons geen recht aan.

De VVD Culemborg stopt met dit proces en betreurt het dat een open akkoord met alle partijen en de stad in haar gehele diversiteit blijkbaar op dit moment niet lukt.