• Klimaatdebat in kader van de Provinciale Staten Verkiezingen

    Klaas Eikelboom
  • Klimaatdebat in kader van de Provinciale Staten Verkiezingen

    Klaas Eikelboom

Klimaatdialoog met politici en scholieren

16-03-2019, 21:32 | Lezersnieuws | Simone

Zaterdagmiddag 16 maart is de eerste klimaat dialoog gehouden met politici, leden van het waterschap en scholieren, in sfeervolle kerkzaal van de Oud Katholieke Kerk op de Varkensmarkt. De CU heeft samen met GroenLinks en D66 het initiatief genomen voor deze dialoog. Klimaat gaat ons allemaal aan het hart, of we nu links zijn of rechts of gewoon een middenpartij.  Rinske van Noortwijk gaf de aftrap: De zaal werd verdeeld in twee groepen voorstanders en tegenstanders voor de stelling: de provincie is overbodig! Onder strakke leiding van Sylvia van der Nol kregen eerst de kandidaten voor de Statenverkiezingen het woord. De provincie maakt gemeente-overstijgend beleid. Liever besteedt men het geld aan duurzame woningbouw, dan aan een peperdure start van een wielerronde. Op de stellingname van de VVD dat men in tot 2030 nog heel kan verwachten van innovaties op het gebied van klimaatmaatregelen kwam veel reactie! Beter nu gaan investeren in onze toekomst, zo vinden de jongeren! Een 7-tal scholieren van Lek en Linge en het KWC hebben deelgenomen aan de klimaatstaking in Den Haag. In deze dialoog mochten alleen zij de vragen stellen aan de heren en dames politici.  Op de vraag van hen: waar haal je nu het geld vandaan om al die maatregelen te betalen, kwamen verschillende antwoorden. Het geld wat nu op de bank staat vanwege de verkoop van de energiemaatschappij NUON kan hiervoor goed gebruikt worden, denken een aantal partijen. Vanuit de lijst voor de waterschappen melden zich spontaan twee extra kandidaten. Naast WaterNatuurlijk, lichtte de ouderenpartij en de Partij voor de Dieren toe hoe men om wil gaan met een overschot aan water en een dreigend tekort aan water.

 

Met dank aan Rita Braam (PS vanuit D66); Gert Mostert (PS vanuit de CU); Paul Smits (PS vanuit GroenLinks); Mark Smits (PS vanuit de VVD) Thijs Heemskerk (PS vanuit SP); Lester van der Pluijm (PS vanuit PvdD) Marc Laeven (waterschap vanuit WaterNatuurlijk) Rob Tunru (PS vanuit 50plus) Dave Verbeek (PS vanuit PvdA.  Dank aan Frank en Frans voor de gastvrijheid in de Oud Katholieke Kerk!