• Luca Heunks, rector Joke Hengefeld en Agora coach Ruben Boode

    Willy van Vuren

KWC van start met Agora leren

13-03-2018, 09:09 | Lezersnieuws | Willy

Met een symbolische handeling heeft de directie van het KWC de regie over het eigen leerproces overdragen aan een leerling, Luca Heunks en een coach, Ruben Boode, die deel uit maken van de nieuwe Agora afdeling van het KWC. Zij doen dit, omdat het besluit is genomen om in het nieuwe schooljaar te starten met de volledig gepersonaliseerde leerroute Agora naast de kansklassen die op het KWC al ontwikkeld zijn. De groep leerlingen die tot nu toe is aangemeld is zo groot dat het verantwoord is om de aparte afdeling te lanceren.

Tegelijkertijd wordt een Kennis- en Communicatiecentrum rondom Agora Onderwijs aan het Koningin Wilhelmina College opgericht. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de fundering van gepersonaliseerd onderwijs in het centrum van Nederland. Agora onderwijs is een onderwijsbeweging die geheel vanuit de leervraag van leerlingen werkt.

De Agora afdeling van het KWC start in augustus 2018. De doelstelling van voorinschrijving van 50 leerlingen is behaald. We beginnen de nieuwe Agora groep met leerlingen die van het basisonderwijs komen en met leerlingen vanuit leerjaar één tot en met leerjaar drie van havo en vwo.

Agora kent geen rooster, geen klassieke klaslokalen, geen niveaugroepen en geen leerjaarlagen. Daarvoor in de plaats: coachgroepen van zo’n 16 leerlingen, nauwkeurig begeleid door een hoogopgeleide Agora meester; leren op een eigen werkplek waar je eigen interesses kunt volgen en kennis en vaardigheden kunt vergaren. Daarnaast is de betrokkenheid van ouders essentieel; alle ouders doen mee aan het Agora onderwijs en dragen hun steentje bij.

Inmiddels is een enthousiaste Agora coachgroep van vijf ervaren coaches en docenten aangesteld op het KWC en is de tijd voor fundatie en communicatie gekomen. Zo’n 32 ouders en docenten hebben een denktank gevormd om de beweging te ondersteunen.

Agora onderwijs is wetenschappelijk onderbouwd en ook vanuit de wetenschap wordt Agora verder ontwikkeld. We weten dat de wereld in een tijdperk van verandering is gekomen, en dit in een enorm tempo. Gepersonaliseerd onderwijs zal het antwoord moeten gaan geven op veranderingen die toekomst ons zal opleggen. Als de leerling binnen het Agora onderwijs van het KWC de regie in handen neemt zal hij of zij vastberaden voorbereid zijn op die onzekere toekomst.

Voor meer informatie kijk op www.kwc-culemborg.nl of www.Agoraroermond.nl. Het Kennis- en communicatiecentrum Agora van het KWC is te benaderen via agora@kwc-culemborg.nl