• Een ontploffing bij de verwoeste vuurwerkfabriek te Culemborg 1991

    ad.nl

Les ontploffing vuurwerkfabriek Culemborg niet geleerd!Bepleiting parlementaire enquete Enschede

10-11-2017, 20:00 | Lezersnieuws | A.M. Pothuizen

Op 14 februari 1991 ontplofte rond 12.00 uur de vuurwerkfabriek van de heer Koolen aan de Diefdijk te Culemborg: 2 doden en een hoop schade.

Op 13 mei 2000 ontplofte midden in de wijk Roombeek te Enschede een vuurwerkopslag: 23 mensen kwam om, 947 mensen raakten gewond en meer dan 50 woningen raakten (zeer zwaar) beschadigd.

De bekende klokkenluider Paul van Buitenen, hij bracht met zijn onthullingen over fraude de Europese Commissie in 1999 ten val,

heeft 3 jaar onderzoek gedaan naar Enschede.

Hij komt tot de conclusie dat het OM 'naar een van te voren bepaalde uitkomst' heeft gewerkt: de schuld moest liggen bij het bedrijf S.E. Fireworks en/of een brandstichter, met als enige doel de overheid buiten schot te houden.

Hij concludeert verder dat de gebrekkige regelgeving rond vuurwerk in Nederland was de oorzaak van de ramp. Tijdens het strafrechtelijk onderzoek zijn veel beslissingen genomen die ervoor zorgden dat de focus niet op de overheid kwam te liggen. De twee directeuren werden veroordeeld, terwijl zij niets fout hadden gedaan.

Dat Van Buitenen de schuld vooral legt bij de overheid, komt met name door de ontploffing in 1991 van een vuurwerkfabriek in Culemborg. Van Buitenen: Er is niets gedaan met de lessen van toen. Anders was het in Enschede zeker anders afgelopen. Maar voor justitie waren die lessen in 2000 ineens niet relevant, omdat het niet uitkwam. Zo benoemt Van Buitenen een serie voorvallen in het strafrechtelijk onderzoek in voordeel van de overheid. Er is in mijn ogen om die reden bewust fout op fout gestapeld.

De kritiek op de rol van de overheid bij de Enschedese ramp is niet nieuw. De onafhankelijke Commissie Oosting stelde destijds ook al vast dat Enschede en de rijksoverheid grote fouten hadden gemaakt. Ook daar werd gewezen op Culemborg. Het kwam evenwel niet tot vervolging van de overheid, omdat het zogenoemde Pikmeer-arrest dat blokkeerde.

Van Buitenen pleit voor een parlementaire enquête. Er moet grondig onderzocht worden hoe het Openbaar Ministerie (OM) het onderzoek deed naar de vuurwerkramp.

Zeker interessant hiermee is het boek van Simon Vuyk:

De Waarheid Achter De Vuurwerkramp.