• Preek van de Leek door Wethouder Simon Buwalda (CDA)

    Wim Hoogewoning

Nacht van de Spiritualiteit trekt veel bezoekers

24-06-2019, 09:58 | Lezersnieuws | Frank

Afgelopen zaterdag 22 juni werd op initiatief van de Raad van Kerken en Stadsklooster Culemborg de Nacht van de Spiritualiteit gehouden in de Oud-Katholieke Kerk en pastorietuin. In ons drukke leven is er volgens de Raad van Kerken - veel te weinig ruimte voor verstilling. Tijdens de Nacht van de Spiritualiteit bood de Raad van Kerken verschillende soorten van verstilling aan zoals de Stilte van de Bedevaartskerk met Lichtjes, Muzikale Verstilling, de Stilte van het Gebed, de Stilte van het Beeld, en de verstiling van het Gregoriaans. Tijdens de Preek van de Leek benadrukte Simon Buwalda, Wethouder voor het CDA met de portefeuille Sociale Zaken in de Gemeente Culemborg,  het belang van verstilling voor het verkrijgen van ruimte in de geest en innerlijke vrede, noodzakelijk voor het liefdevol en respecftvol omgaan met de Schepping, de dieren en de medemens. In het programma was veel aandacht voor de teksten van Franciscus van Assisi, een heilige die zich heel erg verbond met de natuur en op wiens feestdag van 4 oktober Dierendag gevierd wordt. Dat de avond werd afgesloten met een kloostelijk Avondgebed mag geen verwondering wekken omdat in deze tijd de kloosters overvol zitten met gasten die juist in de rust en de stilte van de kloosters bestaandsverheldering en levensverdieping zoeken. De Barbaracantorij ondersteunde deze Completen met  prachtige  eeuwenoude Gregoriaanse gezangen. De volgende Nacht van de Spiritualiteit wordt in november gehouden.