• Samen zonnepanelen plaatsen (KWC 2014)

    Han Horstink

Oprichting Werkgroep Culemborg Energieneutraal

10-02-2017, 11:41 | Lezersnieuws | Han Horstink

Coöperatie Vrijstad Energie nodigt Culemborgers uit deel te nemen aan de nieuw gevormde werkgroep Culemborg Energieneutraal. Doel van de werkgroep is concreet uit te werken op welke wijze we Culemborg energieneutraal kunnen maken en om scenario's uit te werken om dat doel te bereiken. Iedereen die belangstelling heeft om hierover mee te denken is welkom op de volgende bijeenkomst op vrijdag 17 februari.

Vrijstad Energie heeft de werkgroep gevormd naar aanleiding van de expertmeeting van de Gemeenteraad op 2 februari j.l. Daar werd duidelijk dat er nog veel vragen open liggen. Hoeveel elektrische stroom kunnen we uit duurzame bronnen binnen de gemeente opwekken? Hoe kunnen we in onze warmte te voorzien zonder gas? Hoeveel energie kunnen we besparen? En wat gaat dat allemaal kosten? Deze en andere vragen bespreekt de werkgroep in haar volgende bijeenkomst op vrijdagmiddag 17 februari. Aanmelden kan via info@vrijstadenergie.nl

Vrijstad Energie is in juni 2016 opgericht door inwoners van Culemborg. De coöperatieve vereniging wil Culemborgers mogelijkheden bieden deel te nemen aan de transitie naar een energieneutraal Culemborg. Dat doet zij door wijkacties voor energiebesparing, collectieve opwekprojecten met zon en wind, en door de verkoop van duurzame Betuwestroom.