• Stadsdichter Harmen Holwerda tijdens een muzikaal intermezzo in het Odensehuis Culemborg.

    Renée Lankwarden

Stadsdichter Holwerda in Odensehuis

10-08-2018, 15:36 | Lezersnieuws | Ren?e

Stadsdichter Harmen Holwerda heeft op 9 augustus een bezoek aan het Odensehuis Culemborg gebracht. Samen met muzikante Annelies van Sterkenburg droeg hij eigen gedichten voor, afgewisseld door muzikale intermezzo's. Boeiend en met humor vertelde Holwerda over zijn stadsdichterschap en beantwoorde vragen van de bezoekers over het vakmanschap van de dichter.  Het publiek raakte zo geinspireerd dat zij zelf ook aan de slag gingen en op papier zetten waarom zij zo graag naar het Odensehuis komen. Deze teksten zullen de basis vormen van een eigen gedicht of lied. Wordt vervolgd!