• het CSO orkest olv dirigent Leonard

  Marieke Kamphuis
 • gitaarsectie

  Marieke Kamphuis
 • zangsectie

  Marieke Kamphuis
 • opperste concentratie...

  Marieke Kamphuis

Start crowdfundingsactie Culemborgse Schoolorkesten

23-05-2019, 00:14 | Lezersnieuws | Treja

Culemborgse Schoolorkesten (CSO) is een uniek project waarin de projectdeelnemers in 16 muzieklessen en 16 orkesttrainingen leren om samen muziek te maken. Het merendeel van de deelnemers maakt tijdens het project voor het eerst kennis met het (samen) leren bespelen van een muziekinstrument. Ze krijgen muziekles van een professioneel vakdocent, een instrument in bruikleen én orkestlessen onder leiding van een dirigent. Aan het eind van het jaar treden ze een aantal keren op in verzorgingshuizen in Culemborg en geven ze een spetterend slotconcert!  

Op woensdag 22 mei vond het slotconcert van jaar 4 plaats, in de Gelderlandfabriek. In de ochtend trad men op voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisscholen van de muzikanten. In de middag werd het concert nogmaals gespeeld voor familie, vrienden en andere genodigden. Ruim 700 toeschouwers konden op deze wijze genieten van het enthousiaste samenspel en zang van de muzikanten.

Het project Culemborgse Schoolorkesten werd in 2015 opgestart met behulp van subsidiegelden uit het Oranjefonds. Vanaf jaar 3 diende de CSO de financiering volledig zelf ter hand te nemen. Veel partijen dragen de CSO een warm hart toe. Jaar 3 en jaar 4 konden worden gefinancierd met steun van o.a. het Cultuurfonds Culemborg, de Gemeente Culemborg, Stichting Elisabeth Weeshuis, die ook zorgde dat de CSO over voldoende instrumenten beschikken voor alle projectdeelnemers. Het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Escape, de Lions Culemborg, Rabobank Rivierenland, de ijssalon LIC, Plus Giel Smits. Het afgelopen jaar doneerde de Josefschool, zelfs een deel van de opbrengst van hun themafeest aan de CSO.

CSO voor ALLE kinderen!

Ruim 330 deelnemers in de leeftijd van 10-14/15 jaar hebben inmiddels deelgenomen aan de CSO. De organisatie staat als een huis en de samenwerkingspartners Lek en Linge, KWC, de 13 basisscholen in Culemborg, de Gemeente Culemborg, Pieter Aafjes en KEC hebben zin om door te gaan met dit unieke project! Daarom is de organisatie van de CSO bezig om ook voor de komende jaren fondsen te werven. 

De CSO startte daarom deze week ook een crowdfundingsactie onder de naam “Culemborgse Schoolorkesten voor Altijd!”  Spelen in een orkest is “heel erg gaaf en geweldig om te doen!" Deze ervaring gunnen we alle kinderen van Culemborg, daarom wordt de CSO gratis aangeboden. Donaties kunnen via de website: www.gofundme.com Selecteer vervolgens het project: “CSO voor altijd”