• Portefeuillehouder V. Meygaarden deelt succes met Cgd en gemeenten

    WOLLOF-TIEL-0621822991

Subsidieregeling Woningisolatie Rivierenland met succes afgerond

15-12-2015, 16:00 | Lezersnieuws | Regio Rivierenland

Na vijf jaar eindigt de Subsidieregeling Woningisolatie voor koopwoningen. Deze maakte het voor de inwoners van negen van de tien samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland mogelijk om subsidie te krijgen voor de isolatie van hun huis. Een succesvol project: in totaal hebben circa 4000 aanvragers subsidie gehad en is er ruim 1,8 miljoen euro uitgekeerd.

Investeren duurzaamheid

Wat in 2010 als pilot van één jaar begon, eindigt nu met een terugblik op vijf jaar waarin duizenden huizen in Rivierenland werden geïsoleerd met behulp van subsidie. Regio Rivierenland heeft duurzaamheid en Co2-reductie in het bijzonder hoog in het vaandel staan. Een goed geïsoleerd huis zorgt voor een behoorlijke besparing op de stookkosten. Daarbij blijft de warmte binnenshuis, wat ook bijdraagt aan een goed milieu.

Het werk achter de schermen

Voor het aanvragen kon een inwoner terecht bij de eigen gemeente. De controle, beoordeling, administratieve afhandeling en de berekening van het subsidiebedrag dat de gemeente kon uitbetalen, werden echter achter de schermen afgehandeld binnen de dienst Contractgestuurde Dienstverlening (CgD) van Regio Rivierenland. De subsidie bedroeg 1/3 van de totale kosten voor spouwmuur-, dak- en/of vloerisolatie en/of dubbel glas tot een maximum van € 500. Deden ook vijf buren mee, dan betaalden de gemeenten zelfs maximaal € 750.

Efficiëntie & service

Door te werken met één centraal punt is de gemeenten veel werk uit handen genomen. Het team van CgD werkte met een zodanig efficiënte opzet dat het al scherp vastgestelde bedrag dat de gemeente hen per aanvraag betaalde met 10% kon worden verlaagd. Zij stuurden tevens de gemeenten elke maand een rapportage en alle cijfers die provincie Gelderland regelmatig vroeg.

Samenwerking loont!

De gemeenten moeten uiterlijk deze maand de goedgekeurde subsidies uitkeren. Het team van CgD verleent hiervoor service door de aanvragers eraan te herinneren de gevraagde stukken tijdig in te zenden. Zowel de gemeenten als de burgers zelf waarderen dit, getuige de brieven en bedankjes die ze sturen. Het team CgD waardeert op hun beurt het vertrouwen dat de gemeenten in hen stelt. Ook hier blijkt dat samenwerking loont én de inwoners warmhoudt in hun eigen huis.

Vervolg regeling

Provincie Gelderland zal naar verwachting vanaf februari volgend jaar een nieuwe subsidieregeling opstellen inclusief nieuwe voorwaarden. Meer informatie volgt zodra hierover meer bekend is.