• V.l.n r. Bas de Jong, Conny de Laat, Tim de Kroon en Mischa Peters

    GroenLinks Culemborg

Team GroenLinks van start!

31-03-2018, 12:38 | Lezersnieuws | Conny

Voor het eerst in Culemborg komt GroenLinks met vier leden in de gemeenteraad. Tim de Kroon, Conny de Laat, Bas de Jong en Mischa Peters gaan zich samen met bewoners, professionals en ondernemers inzetten voor een sociaal en duurzaam Culemborg. Open, eerlijk en samen, met iedereen die dat ook wil.

Fractievoorzitter is Tim de Kroon. Hij gaat over de onderwerpen cultuur, jeugd(hulp), onderwijs, werk en inkomen, veiligheid en regionale samenwerking.

Conny de Laat focust zich als vice-fractievoorzitter op samenwerken met de stad (burgerparticipatie, initiatieven, communicatie), versterken van de lokale democratie (werkwijze gemeenteraad, bestuurlijke vernieuwing, lokale nieuwsvoorziening), stadsvisie, ondernemerscontact, sociale cohesie en emancipatie in relatie tot veiligheid.

Bas de Jong is woordvoerder natuur en milieu, duurzaamheid (incl. Avri) openbare ruimte, mobiliteit, sport, wonen, grondzaken en vastgoed. De Omgevingswet valt logischerwijs dicht tegen deze portefeuilles aan, maar zal gelet op grootte en impact met Conny de Laat en Mischa Peters worden opgepakt.

Mischa Peters richt zich op zorg (Wmo, volksgezondheid, sociale wijkteams, mantelzorg), gemeentelijke dienstverlening, vluchtelingen en inburgering, internationale duurzame ontwikkeling en financi?n.

Contact Wil je een keer met ons in gesprek of dit team uitnodigen voor een werkbezoek? Graag! Neem vooral contact met ons op via groenlinksculemborg@gmail.com.

En volg onze berichten en activiteiten via Facebook-pagina GroenLinks Culemborg of Twitter @GLculemborg.